Afsætning af erhvervsbyggeri og entreprenørprojekter

Afsætning af byggeri omfatter en række processer, når der skal bygges nyt. Uanset om der er tale om en tilbygning eller en ny bygning, skal byggeriet placeres korrekt i forhold til omgivelserne,såsom andre bygninger, veje eller skel.

Dette skal naturligvis overholde gældende love, regler, lokalplaner og lignende. For at sikre bygningens korrekte placering, kan det blive nødvendigt at få landinspektøren til at udarbejde en situationsplan.

Denne situationsplan kan bruges både af arkitekten til projekteringsgrundlag, og ligeledes i forbindelse med arealberegning, herunder sikring af byggeprocent. Herved kan det vurderes om køb af jord kan være en løsning, så kunden får opfyldt sine ønsker.

Land&Skel tilbyder både at tage sig af de praktiske dele af afsætningen (fysisk afsætning med sikringspæle, afsætning af fundament- og modullinjer eller lignende) samt de administrative dele (kontrol af byggeriets lovlighed i forhold til lovgivning, lokalplan, servitutter og den udstedte byggetilladelse).

Omfanget af vores arbejde tilpasses den enkelte kundes ønske og behov, som aftales med udgangspunkt i det enkelte projekt.

Bygningsafsætning på entreprenørprojekter

Afsætning af byggeri er omfattet af en række processer, som træder i kraft, når der skal bygges nyt. Uanset om der er tale om et sommerhus eller et stort byggeprojekt, skal det projekterede placeres korrekt i forhold til eksisterende bygninger, skel og veje. Derudover skal byggeriet naturligvis også overholde gældende love, regeler, kommunalplaner og lignende.

Land & Skel tilbyder både at tage sig af den praktiske del af afsætningen i form af fysisk afsætning med sikringspæle, afsætning af fundament- og modullinjer eller lignende samt den mere administrative del i form af kontrol af byggeriets lovlighed i forhold til lovgivning, lokalplan, servitutter mv., og indhentning af byggetilladelse.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked