Fastlæggelse af skel for erhvervsprojekter

Før der skal bygges nyt, er det en god idé at sørge for, at skellene er fastlagt klart og utvetydigt, så man undgår misforståelser eller konflikter i forhold til lovgivning eller eventuelle naboejendomme.

Land&Skel tilbyder hjælp til at få fastlagt skelgrænserne, hvad enten der er tale om registrering af nye skel (udstykning eller arealoverførsel), retablering af tabtgåede skel eller ejendomsberigtigelse af skel (hævd). Skal der foretages en afsætning og registrering af nye skel, eller skal der registreres ændrede skel, sørger Land&Skel for at udarbejde de nødvendige dokumenter og registrering i matrikelregisteret ved Geodatastyrelsen. Herved er grundlaget for det videre projekt på plads.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked