Skelafmærkning, arealoverførsel og udstykning

Ved mange projekter er det ofte nødvendigt at forholde sig til skelforholdene omkring de ejendomme, man arbejder på. Det kan være lige fra sikring af, at man ikke berører en naboejendom, over tilkøb af areal til eksisterende pumpestation eller lignende, til udstykning af areal til etablering af helt nyt pumpehus, regnvandsbassin eller andet.

Land&Skel tilbyder hjælp til matrikulært arbejde omkring fastlæggelse af eksisterende skelgrænser og registrering af nye skel, hvad enten der er tale om tilkøb af areal eller udstykning af nye ejendomme. I sidstnævnte tilfælde sørger Land&Skel for at udarbejde de nødvendige dokumenter og opmålinger, der skal til for registrering af nye skel i matrikelregisteret hos Geodatastyrelsen.

Ved køb af jord, kan vi også være behjælpelig med at skrive skøde på de handlede arealer, eller det enkelte forsyningsselskab kan også vælge at benytte egen advokat. Så sørger vi for, at advokaten modtager de nødvendige informationer fra os for at kunne udarbejde og tinglyse skøde til handelen.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked