Projekteringsgrundlag og situationsplan for forsyningsprojekter

Det er afgørende, at man har det korrekte grundlag på plads, før der iværksættes et nyt projekt. Ejerforhold, ledningsregistrering, servitutter, højdekurveplan (udarbejdet på baggrund af opmåling af nivellement af koter) samt opmåling og udarbejdelse af situationsplan er vigtige for udformningen af projektet.

Land&Skel kan sikrer at et godt projekteringsgrundlag og en grundig situationsplan udarbejdes, så projektet igangsættes på et godt fundament. For at skabe dette fundament samles viden om alle relevante aspekter, heriblandt juridiske, fysiske og tekniske forhold samt opmåling og udarbejdelse af situationsplan. Dette udarbejdede grundlag gør det muligt at træffe de rigtige beslutninger fra start og er dermed med til at sikrer, at der undgås ubehagelige overraskelser undervejs og giver projektet en god start.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked