Nyhedsarkiv

Opmåling og afsætning af ny jernbanebro i Skørping

I sommeren 2014 stod Land&Skel over for vores til dato største tekniske opgave, da vi blev hyret af bygherre Banedanmark. Hovedentreprenør Aarsleff bistod med teknisk måling i forbindelse med etableringen af en underføring, ved jernbanebroen i Skørping. Den eksisterende overgang for byens biltrafik, gik førhen over jernbanen. Denne overgang skulle lukkes, til fordel for en underføring, herefter vil trafikken ikke længere blive berørt af togets daglige færdsel gennem byen. Det var landinspektørvirksomhedens konkrete opgave, at foretage afsætning og kontrolmåling på brodækket. Samt at stå for en efterfølgende kontrolmåling, når brodækket var blevet flyttet på plads.

Undervejs i processen stod det dog klart, at virksomhedens mangeårige erfaring og kompetencer, kunne udnyttes til flere både større og mindre opgaver, der opstod som projektet skred frem. Blandt andet endte landinspektørerne ligeledes, med at stå for afsætning af de spunsvægge, der skulle bære selve brodækket. Byggeriet blev udført ved, at brodækket blev støbt i en træskabelon ved siden af jernbaneskinnerne. Først blev der gravet et stort hul i jorden ved siden af skinnerne. Her lagde man jernplader ud i bunden for at stabilisere det stillads, hvorpå skabelonen til brodækket skulle bygges. I skabelonen støbte man brodækket. Herefter blev de omkringliggende skinner fjernet og jorden gravet væk, så at brodækket kunne flyttes på plads. Samtidig blev brodækket kontrolmålt for at sikre, at skabelonen ikke havde ændret sig undervejs i støbningen. Det var en afgørende måling, der stillede store krav til målingsinstrumenterne og kalibreringen af disse. Dette gav landinspektørerne et afgørende ansvar.

Etableringen af underføringen medførte, at alt togdrift blev indstillet i en periode på tre uger. Derfor måtte togpassagererne i stedet benytte sig af togbusser. Fejl i målingerne kunne således betyde udsættelse af etableringen, og medføre gener for de berørte passagerer. Yderligere ville det koste hovedentreprenøren, Aarsleff, op mod 100.000 kr. i timen for det ekstra arbejde, hvis projektet ikke blev færdigt til tiden. Med Land&Skel som landinspektører forløb projektet succesfuldt. Projektlederen fra Aarsleff, Søren Nielsen, udtalte efterfølgende, at “Projektledelsen havde været glade for samarbejdet” og at Land&Skel havde overholdt de tidsplaner og aftaler, der var blevet indgået.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked

Her kan du også læse vores seneste nyhed fra Land&Skel.