Private og offentlige veje

Der er flere forskellige typer veje rundt omkring i Danmark, herunder både private, privat fælles og offentlige veje. Regler for disse typer veje er forskellige.

Under private veje findes to typer: privat vej og privat fællesvej.

En privat vej kan betegnes som en intern vej til en ejendom, som er lukket for offentlig trafik. En privat vej kan være ejet af flere grundejere, hvor den stadig ikke er en privatfælles vej og ikke hører under kommunens myndighed. Det betyder at, det er grundejerne der har ansvaret for, at vejen bliver vedligeholdt. Private veje er oftest små arealer i en boligafdeling, institution eller virksomhed, hvor de samtidig har myndighed til, uden tilladelse fra kommunen, at ændre på vejens indretning og udstyr.

En privat fællesvej er en vej, der anvendes af flere grundejere og er åben for offentlig trafik. Den private fællesvej betegnes ikke som en offentlig vej, selvom den er åben for offentlig trafik. Hvis en ejendomsgrund støder op mod en privatfælles vej, er det grundejerens ansvar at holde vejen ved lige. Det betyder, at det er ejerne der har ansvaret for og skal holde udgifterne til, at vejen ikke udgør en sikkerhedsrisiko for trafikanter. For privat fællesveje gælder det dog, at kommunen er vejmyndighed, og vejene administreres i forhold til Lov om private fællesveje. Grundejerne kan søge om tilladelse til, for egen regning, at ændre på vejens indretning, som f.eks. bump og parkering.

Offentlige veje er veje der er ejet af kommunen eller staten. Det er samtidig dem der står for, at vejen bliver vedligeholdt i form af snerydning og sørger for at vejen bliver fejet. Beboere der er tilknyttet vejen kan, for egen regning, søge om, at opsætte udstyr på vejen, som f.eks. cykelstativer.

Hvis en vej ikke er udskilt optræder den på matrikelkortet som en del af den ejendom hvilken den går hen over. Rundt omkring i Danmark findes der stadig en del veje som endnu ikke er udskilt i matriklen. Det kan derfor være fordelagtigt for en grundejer, at henvende sig til en landinspektør. Land&Skel kan rådgive om forholdende og igangsætte processen med vejudskillelsen i matriklen.

Land&Skel tilbyder at klarlægge, hvor både private og offentlige veje er registreret på matrikelkortet. I forbindelse med matrikulære sager f.eks. udstykning, kan det være nødvendigt med sikring af vejrettigheder. I andre tilfælde, kan der indgås aftaler om vejrettigheder, hvor det vil være at anbefale enten at få vejen sikret ved en tinglysning eller ved registrering af et “vejudlæg” på matrikelkortet. Dette kan Land&Skel yderligere være behjælpelige med at få klarlagt for kunden, da vi har styr på alle rettigheder og love når det gælder veje. Regelsættes omkring de forskellige veje er komplekst. Dette fører til, at der ofte opstår en del spørgsmål. Opstår der uenigheder omkring vejrettigheder, kan det være nødvendigt med en afgørelse ved en domstol. Land&Skel kan, som din professionelle landinspektør, være behjælpelige med en udredning og afklaring af regelsættet inden processen kommer så langt, at det er nødvendigt at føre sagen i retten.

Vi står klar til at hjælpe dig i din situation – ring og hør nærmere. Med Land&Skel får du hurtigt afklaring.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked