Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op


  Private og offentlige veje

  Danmarks veje er inddelt i flere typer herunder både private og offentlige veje. Der er forskel på, om en vej betegnes som en privat vej eller en privat fællesvej.

  En privat vej ligger på grundejerens ejendom og er lukket for offentlig trafik. Vejen hører ikke er under kommunens myndighed, hvorfor alt vedligeholdelse af vejen er grundejerens ansvar.

  En privat fællesvej er en vej, der anvendes af flere grundejere og er åben for offentlig trafik. Vejen betegnes ikke som en offentlig vej, hvorfor det derfor samtidig er grundejernes ansvar at vedligeholde vejen, så den ikke udgør en sikkerhedsrisiko for trafikanter. For privat fællesveje gælder det dog, at kommunen er vejmyndighed og vejene administreres i forhold til Lov om private fællesveje. Der kan søge om tilladelse til, for egen regning, at ændre på vejens indretning og udstyr.

  Offentlige veje er ejet af kommunen eller staten. Det er deres ansvar at vejen bliver vedligeholdt. Beboere på vejen, kan for egen regning, søge kommunen om ændringer på vejen.

  Udskillelse af en vej gør, at vejen ikke optræder som en del af en ejendom, men er vist på matrikelkortet. Rundt omkring i Danmark findes der stadig en del veje som endnu ikke er udskilt i matriklen. Land&Skel kan rådgive om forholdende i forbindelse med vejudskillelsen i matriklen. Vejbestryrelsens ejendomsret fremgår ikke af de matrikulære forhold, hvis en offentlig vej ikke er udskilt i matriklen. Det kan her være hensigtsmæssigt for vejbestyrelsen, at kontakte Land&Skel for rådgivning og foranledning af en vejudskillelse i matriklen.

  I matrikulære sager, er der ofte behov for sikring af vejrettigheder. Land&Skel har den rette ekspertise til at rådgive omkring rettigheder og love når det gælder veje. Regelsættet er komplekst, hvorfor der tit opstår uenigheder og spørgsmål omkring hvem der har ret til hvad. I nogle tilfælde vil en sag møde en afgørelse ved en domstol. Land&Skel kan, som professionelle landinspektør, være behjælpelige med en afklaring af regelsættet inden processen kommer så langt, at det er nødvendigt at føre sagen i retten.

  Kontakt og hør nærmere – Land&Skel giver den rette rådgivning.