Projekteringsgrundlag for offentlige projekter

Det er essentielt og yderst vigtig at det rigtige grundlag er lagt og situationsplanen udarbejdet, før et nyt projekt igangsættes. For at opnå dette grundlag ved offentlige projekter, kan landinspektøren med fordel være behjælpelig med f.eks. opmåling til en situationsplan indeholdende skel, bygninger og anlæg samt nivellement af koter til højdekurver. Ydermere kan landinspektøren undersøge ejerforhold, planlægningsmæssige bindinger, fredninger, beskyttelseslinjer eksisterende ledningsnet, servitutter, m.v..

Land&Skel varetager de nødvendige opgaver i forbindelse med opførelsen af et nyt byggeri eller andre projekter i inden for feltet. Vi sørger her for at samle information og den grundlæggende viden om alle relevante aspekter, heriblandt fysiske, tekniske og juridiske forhold. Dette udgør til sammen grundlaget for et godt udgangspunkt til at starte projektet. Med en nøje udarbejdet situationsplan undgås ubehagelige opstående opgaver undervejs og sikrer samtidig projektet et godt fundament at arbejde ud fra.

Kontakt os gerne nu og fortæl os om projektet – med Land&Skel sikres et godt afsæt.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked