Land&Skel har udført opgaver af alle typer inden for matrikulært og teknisk arbejde. I takt med at Land&Skel har udviklet sig i de forgangne år, er der blevet løst opgaver for en række vidt forskellige kunder.

Aarsleff

Production manager, Aarsleff, Søren Nielsen:

I forbindelse med nedlæggelsen af jernebaneoverskæringen i Skørping, og etableringen af en ny underføring, hvor der skulle støbes et brodæk på i stedet, som togdriften skulle føres over, blev Land&Skel engageret af hovedentrepnør Aarsleff. Opgaven lød på alt afsætning og kontrolmåling omkring støbningen af prodækket, samt kontrolmåling da brodækket skulle flyttes på plads. Projektleder fra Aarsleff, Søren Nielsen udtaler efterfølgende:

”Projektlederen havde været glade for samarbejdet” og at ”Land&Skel havde overholdt de tidsplaner og aftaler der var blevet indgået”.

Land&Skel samarbejde med Aarsleff

Entreprenør Jimmy Pedersen:

Igennem mit medlemskab i forretningsnetværket BNI i Aalborg, har jeg fået kendskab til Land&Skel. Jeg har gjort brug af dem ved afsætning af sokkel til byggeri, og kontrol af afsætning til sokkel. Jeg har ydermere gjort brug af Land&Skel til afsætning af min eget hus.

I alle tilfælde har jeg har været glad for samarbejdet, og har intet haft at udsætte på arbejdet. Jeg har også anbefalet Land&Skel i min familie, som har benyttet Land&Skel til en udstykning af et haveareal til en ny ejendom, og opmåling af eksisterende bolig i forhold til BBR.

Landmand: Knud Just

Land&Skel blev bestil til at udarbejde en udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom uden beboelse. Sagen hastede og Lars Hoberg udarbejdede sagen i sin sommerferie. Kunden Knud Just skrev efterfølgende til Lars:

”Tusind tak for en hurtig behandling. Det vil blive husket og videregivet til andre som måtte have behov for assistance i den retning. ”

Inge-lise og Torben Thomsen, Nørre Tranders:

Af to omgange har vi benyttet Landinspektørfirmaet Land&Skel. Første gang, vi havde kontakt med Land&Skel, var, da vi skulle købe en ejendom. Denne skulle efterfølgende udstykkes i to grunde, hvor vi selv skulle bygge på den ene. Vi var tilfredse med den rådgivning og det arbejde Land&Skel ydede os. Derfor var vi heller ikke i tvivl om, at kontakte Land&Skel, den anden gang vi havde brug for hjælp. Kort efter at vores udstykning var færdig, konstaterede vi, at entreprenøren havde sat en brønd og lagt kloakledningen til vores grund, indover grund nummer to, som vi havde solgt. Ligeledes havde entreprenøren sat kantsten, og rendestensriste langs vores indkørsel på grund nummer to. Den nemmeste løsning var, at tilskøde arealet til vores egen grund, hvorfor Land&Skel måtte foretage en arealoverførsel, for at bringe tingene i orden. Også dette forløb var problemfrit.

Hadsund Fjernvarme:

Ved etablering af fjernvarmeledningen fra Hadsund Fjernvarmeværk til Veddum-Skelund-Visborg, blev Land&Skel valgt til at opmåle af fjernvarmeledningen, samt aflevering af data i format nr. 1 til DFF-EDB’s GIS program. I samme forbindelse opmålte og konstruerede Land&Skel en samlet situationsplan for selve Hadsund Fjernvarmeværk for el-ledninger, teknik, gennemgang af tidligere tegninger med ledningsoplysninger.

“I begge opgaver var vi meget tilfreds med det udførte arbejde og vil kunne anbefale Land&Skel til vores kollegaer.”

Hadsund fjernvarme samarbejde Land&Skel

MOE, Ingeniørfirma:

Forretningschef, Energi & Industri, Susanne Ørnbo:

I forbindelse med 3D modellering af eksisterende bygninger ved Arla i Svenstrup, benyttede jeg Land&Skel til at udføre en landmåling af forskellen på bygningsmassen fra 2004 til i dag. Nærmere bestemt lød landmålingsopgaven på, at måle koter/højder på alle bygningers tage. De opmålte koter blev afleveret i DWG formater, hvortil Land&Skel forslog at visualisere de opmålte punkter på baggrund af et luftfoto. Dette blev gjort for at overskueliggøre, hvor på tagene, målingerne var fortaget. Efterfølgende bad jeg Land&Skel fortage en kontrolberegning af forskellen mellem terræn og tage.

“Jeg var tilfreds med det udførte arbejde. Jeg har sidenhen kunnet anbefale Land&Skel til Arla, i forbindelse med sammenlægning af ejendomme ved Arla i Svenstrup.”

Ulla Berndt Sørensen, Gjøl:

Jeg fik kendskab til landinspektørfirmaet Land&Skel igennem en kollega. Efter en telefonsamtale der omhandlende køb af noget jord fra min nabo, valgte jeg at benytte Land&Skel, hvilket jeg har været særdeles tilfreds med.

Jeg fik en meget behagelig og troværdig behandling, samt en fornuftig pris.

Udover at gennemføre opmåling og udarbejdelse af sagen, stod Land&Skel også for al kontakt til offentlige myndigheder. Derudover var Land&Skel også behjælpelig med at rådgive om købsprisen pr. m².

Jeg kan på det varmeste anbefale Land&Skel til alle, som står og skal bruge en Landinspektør.

Land&Skel samarbejde med Aarsleff
banedanmark samarbejde med Land&Skel
nf plus og Land&Skel
MOE og Land&Skel
STORM advokatfirma og Land&Skel
Grontmij og Land&Skel
Niras og Land&Skel
Rebild Kommune og Land&Skel
M&N og Land&Skel
HaugaardNielsen og Land&Skel
PlanEnergi og Land&Skel
Rebild Forsyning og Land&Skel
Hadsund fjernvarme samarbejde Land&Skel
Mariagerfjord Kommune og Land&Skel
Land&Skel samarbejde Lars Pedersen og Søn