Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Sammenlægning af ejendomme

Der kan være flere argumenter for at lægge ejendomme sammen, men oftest vil behovet opstå i forbindelse med en byggeansøgning til kommunen. Nogle beboelser består af flere matrikelnumre, som er noteret sammen i kommunens system, men reelt er to selvstændige ejendomme.

Strider den ønskede byggeansøgning mod lovgivningen om afstand til skel, vil kommunen kræve de to (eller flere) ejendomme sammenlagt til én ejendom før ansøgningen imødekommes. Der kan også være andre situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at sammenlægge flere ejendomme til én.

Kun hvis man påtænker at sælge den ene ejendom, vil en sammenlægning ikke være at anbefale, og det kræver, at den samlede ejendom i forvejen er stor nok til at opdele.

Land&Skel har stor erfaring med udarbejdelse af sager om sammenlægning. I modsætning til de fleste andre typer sager, omfatter sammenlægning ikke arbejde i marken, og geografi har derfor ikke indflydelse på omkostningerne ved disse sager. Omkostningerne er de samme, uanset om vi er i Nordjylland eller København. Resultatet af sammenlægningen bliver registreret i form af ændringer i matrikelkortet.

Sammenlægning af ejendomme for erhverv

Der kan være flere årsager til, at der ønskes en sammenlægning af erhvervsejendomme. En sammenlægning skaber mere plads, og løser herigennem et pladsproblem som kan opstå for mange inden for erhvervsområdet.

Behovet for sammenlægning af en eller flere ejendomme kan ligeledes opstå i forbindelse med en tilbygning eller opførelsen af et nyt byggeri. Det kan derfor være en god idé, at tage kontakt til en landinspektør tidligt i projektet så proceduren bliver fulgt korrekt.

Ved en sammenlægning sammenligges to eller flere eksisterende ejendomme til f.eks én ejendom alt efter hvad der vil passe projektet bedst. Sammenlægningen sker på ejendomsniveau, hvor to ejendomsnumre bliver til ét nyt.

Land&Skel har stor erfaring med udarbejdelse af sager om sammenlægning. Idet denne type sag ikke omfatter direkte arbejde i marken, har geografi ikke indflydelse på omkostningerne af sammenlægningsarbejde. Det betyder, at Land&Skel står klar til at varetage sammenlægningssager i hele Danmark.

Omkostningerne er de samme, uanset om projektet er i Nordjylland eller København. Resultatet af sammenlægningssagen, er en registrering i form af ændringer i matrikelkortet.

Sammenlægning af ejendomme for private

Der kan i flere sammenhænge opstå et behov for, at lægge private ejendomme sammen. Dette kan opstå ved opførelsen af et nyt byggeri, tilbygning eller andre tiltag der påvirker ejendommen.

Behovet opstår oftest, da bygherre ikke på forhånd har været opmærksom på, at beboelsen består af flere forskellige ejendomme – altså er beboelsen registreret med flere matrikelnumre.

Det er her, det kan være en nødvendighed at sammenlægge ejendommene, hvis byggesøgningen strider mod lovgivningen om f.eks. afstand til skel. Sammenlægning af ejendomme er ikke at anbefale, hvis kunden står overfor at sælge sin ejendom, hvis ejendommen efter sammenlægning overstiger 1.400 m² og man kan risikere at blive beskattet af salget.

Land&Skel står klar til at varetage processen med at sammenlægge flere ejendomme. Vi har stor erfaring inden for området og deler gerne denne viden med kunden, således det bedste resultat opnås. Vi står klar til at varetage opgaven, hvor end du befinder dig i landet.

Dette skyldes at sammenlægningssager ikke kræver praktisk arbejde i marken. Vi kan derfor uafhængigt af geografi hjælpe dig overalt i Danmark, hvor omkostningerne vil være de samme uanset, hvor du befinder dig. Rent praktisk bliver sammenlægningen registreret i form af ændringer i matrikelkortet.

Kontakt os, så taler vi om dit behov og finder sammen den bedste løsning til dig.