Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op


  Sammenlægning af private ejendomme

  Der kan være flere gode grunde til at lægge ejendomme sammen, men oftest vil behovet opstå i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Nogle beboelser består af flere matrikelnumre, som er noteret sammen i kommunens system, men reelt er to selvstændige ejendomme – her kan man få lavet en sammenlægning af matrikelnumre. 

  Strider den ønskede byggeansøgning mod lovgivningen om afstand til skel, vil kommunen kræve, at de to (eller flere) ejendomme bliver sammenlagt til én ejendom før ansøgningen kan imødekommes. Der kan også være andre situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at sammenlægge flere ejendomme til én.

  Kun hvis man påtænker at sælge den ene ejendom, vil en sammenlægning af lejligheder eller andre ejendomme ikke være at anbefale, og det kræver, at den samlede ejendom i forvejen er stor nok til at opdele.

  Land&Skel har stor erfaring med udarbejdelse af sager om sammenlægning af matrikler. I modsætning til de fleste andre typer sager, omfatter matrikulær sammenlægning ikke arbejde i marken og geografien har derfor ikke indflydelse på omkostningerne ved disse sager. Omkostningerne er de samme, uanset om vi er i Nordjylland eller København. Resultatet af sammenlægningen bliver registreret i form af ændringer i matrikelkortet.

   

  Matrikel- og ejendomssammenlægning for private

  Der kan i flere sammenhænge opstå et behov for at lægge private ejendomme sammen. Dette kan opstå ved opførelsen af et nybyggeri, tilbygning eller andre tiltag der påvirker ejendommen.

  Behovet opstår oftest, da bygherre ikke på forhånd har været opmærksom på, at beboelsen består af flere forskellige ejendomme – altså er beboelsen registreret med flere matrikelnumre.

  Det er her, det kan være en nødvendighed at sammenlægge ejendommene, hvis byggeansøgningen strider imod lovgivningen om f.eks. afstand til skel. Sammenlægning af ejendomme er ikke at anbefale, hvis kunden står overfor at sælge sin ejendom, da man risikerer at blive beskattet af salget, hvis ejendommen efter sammenlægning overstiger 1.400 m². 

  Land&Skel står klar til at varetage processen med at sammenlægge flere ejendomme. Vi har stor erfaring inden for området og deler gerne denne viden med kunden, således det bedste resultat opnås. Vi står klar til at varetage opgaven, hvor end du befinder dig i landet.

  Dette skyldes at sammenlægningssager ikke kræver praktisk arbejde i marken. Vi kan derfor uafhængigt af geografi hjælpe dig overalt i Danmark, hvor omkostningerne vil være de samme uanset, hvor du befinder dig. Rent praktisk bliver sammenlægningen registreret i form af ændringer i matrikelkortet.

  Kontakt os, så taler vi om dit behov og finder sammen den bedste løsning til dig.