Udstykning af Høje Støvring

Den 28. december 2014, blev Land&Skel kontaktet af Anders Rye-Andersen fra Støvring. Han ville høre om vi ønskede at afgive tilbud i forhold til udstykningen af Høje Støvring, der udgør 36 byggegrunde umiddelbart syd for Støvring. Dette sagde vi naturligvis ja tak til, og vi endte med at vinde den matrikulære del af opgaven. Konkret bestod denne opgave i, at udarbejde den endelige plan for fastlæggelsen af skellene for ydergrænsen, samt en færdiggørelse af udstykningsplanen, så den videre projektering for ingeniørfirmaet Orbicon, kunne gå i gang. Ligeledes skulle der foretages fladenivellement af arealet, så Orbicon kan projektere kloak, vandledninger, og veje i forhold til udstykningsplanen kontra terrænets udformning. Undervejs opstod der behov for supplerende arbejde, eksempelvis i forbindelse med anlæg af kloak. Her skulle der udarbejdes en deklaration, der sikrede kloakledningen for fremtiden, idet ledningen løber over anden mands jord. Denne del stod landinspektørerne ligeledes for, ligesom at de stod for at afmåle og aflevere alle data for kloak og vand. Udstykningen i Støvring er derfor endnu et eksempel på et projekt, hvor Land&Skel beviser, at vi kan varetage og afslutte omfattende projekter, hvor løbende uforudset arbejde samtidig bliver løst. Denne alsidighed lover godt for virksomheden i forhold til fremtidige opgaver, på både det tekniske, og matrikulære område.

Læs ældre nyheder fra nyhedsarkivet.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked