Tinglysning, deklaration og servitut for offentlige instanser

En tinglysning er en registrering af de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til en særlig ejendom eller grund. I tinglysningen kan der være servitutter eller deklarationer, som er en form for regler, der begrænser ejerens råderet over den pågældende ejendom.

Ved offentlige ejendomme kan tinglysningen vedrøre alt i forbindelse med bl.a. salg af ejendomme, ekspropriation og sikring af færdselsret.

Alle tinglysninger registreres i den offentlige Tinglysningsportal. I tingbogen står bl.a. beskrevet hvem ejeren af ejendommen er, om der evt. er gæld i ejendommen, samt de deklarationer og servitutter der er pålagt ejendommen.

Se også: Tinglysning for erhverv, herunder landbrug

Tinglysning ved forsyningsvirksomheder

Generelt sikrer tinglysning rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. For forsyningsvirksomheder kan der være tale om tinglysning af evt. færdselsrettigheder til pumpestationer og anlagte ledningsnet over kommunal og privat ejendom.

Vi tilbyder at foretage tinglysning af nye servitutter og deklarationer, samtidig kan vi være behjælpelige med aflysning af gamle regler, hvilke har mistet sin betydning.

Vi tilbyder samtidig at forfatte den tekst (deklaration eller servitut), der skal tinglyses samt udarbejde det tilhørende kortbilag (rids) og GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), der som oftest følger med som bilag til teksten.

Når forsyningsvirksomheden har godkendt den endelige tekst, anmelder og tinglyser vi det ønskede på den offentlige Tinglysningsportal. Skulle virksomheden allerede være i besiddelse af tekst, der skal tinglyses, kan vi også være behjælpelig i udfærdigelsen af relevante kortbilag og GML-fil, hvis det er påkrævet.

Registrering af ejendommens rettigheder

Det er udelukkende ejeren af den specifikke ejendom eller en myndighed, som har ret til at tinglyse deklarationer eller servitutter på den ejendom. Ejeren af en fast ejendom kan med samtykke fra kommunalbestyrelsen dog også pålægge en ejendom servitutbestemmelser.

Det gælder samtidig at alle privatretlige servitutter og deklarationer skal registreres hos kommunen før en tinglysning kan gennemføres.

Med registreringen ved tinglysningen er ejendommens rettigheder og byrder altid pålagt den aktuelle ejer af ejendommen. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Se også: Tinglysning for private ejendomme

Kontakt os


    Slip for besværet – kontakt os nu og lad os stå for det hele

    Vi har gennem mange års erfaring oparbejdet stor viden inden for tinglysningssager, hvorfor vi altid kan tilbyde professionel rådgivning i forbindelse med tinglysning af offentlige instanser.

    I forbindelse med tinglysningen af offentlige ejendomme eller andet kan vi også tilbyde at udfærdige deklarationsteksten til eventuelle servitutter. Samtidig udarbejder vi naturligvis også dertilhørende bilag (rids og GML-fil), som ofte følger med. Ofte er ridset udfærdiget på baggrund af et matrikelkort for at kunne stedfæste det, der ønskes tinglyst.

    Vi sørger samtidig for at anmelde alt på den offentlige Tinglysningsportal, når rekvirenten har godkendt den endelige tekst. Hvis rekvirenten allerede har udfærdiget en deklarationstekst vil vi gerne være behjælpelig med at udarbejde det relevante rids og den tilhørende GML-fil, såfremt dette er påkrævet.

    Kontakt os gerne og hør nærmere om mulighederne for sikring af rettigheder med en tinglysning.