Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Tinglysning, deklaration og servitut for offentlige

En tinglysning er en registrering af de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til en særlig ejendom eller grund. En servitut eller deklaration er en bestemmelse eller en regel som begrænser en ejers råderet over ejendommen. Det kan vedrøre alt i forbindelse med bl.a. salg af ejendom, ekspropriation og sikring af færdselsret.

Alle tinglysninger skal registreres i den offentlige Tinglysningsportal, hvor der oplyses; hvem ejeren af ejendommen er, evt. gæld i ejendommen samt deklarationer eller servitutter der er pålagt ejendommen. Med denne registrering er ejendommens rettigheder og byrder altid pålagt den aktuelle ejer af ejendommen. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Det er udelukkende ejeren af den specifikke ejendom og en myndighed, som kan tinglyse deklarationer eller servitutter på en ejendom. Ejeren af en fast ejendom kan med samtykke fra kommunal bestyrelsen pålægge en ejendom servitutbestemmelser. Det gælder samtidig at alle privatretlige servitutter og deklarationer skal registreres hos kommunen før en tinglysning kan gennemføres.

Land&Skel har oparbejdet stor erfaring inden for tinglysningssager. Vi kan tilbyde professionel rådgivning i forbindelse med tinglysning samt udarbejdelse af deklarationer og servitutter.

I forbindelse med en tinglysningssag kan vi tilbyde at udfærdige deklarationsteksten, der skal tinglyses. I sådanne sager følger tilhørende rids og GML-fil ofte med som bilag, hvilket vi naturligvis også tilbyder at udarbejde for kunden. Ofte er ridset udfærdiget på baggrund af et matrikelkort for at kunne stedfæste det, der ønskes tinglyst.

Vi sørger samtidig for, at anmelde og tinglyse alt på den offentlige Tinglysningsportal, når rekvirenten har godkendt den endelig tekst. Hvis rekvirenten allerede har udfærdiget en deklarationstekst, der skal tinglyses, kan Land&Skel være behjælpelig med at udarbejde det relevante rids og den tilhørende GML-fil, såfremt dette er påkrævet.

Tinglysning for ledningsanlæg

Generelt sikrer tinglysning rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. Under tinglysning er deklarationer og servitutter, som er begrænsninger for boligejerens råderet over den faste ejendom. For forsyningsvirksomheder kan der være tale om tinglysning af evt. færdselsrettigheder til pumpestationer og anlagte ledningsnet over kommunal og privat ejendom. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Land&Skel tilbyder at foretage tinglysning af nye servitutter og deklarationer, samtidig kan vi være behjælpelige med aflysning af gamle regler, hvilke har mistet sin betydning.

Vi tilbyder samtidig at forfatte den tekst (deklaration eller servitut) der skal tinglyses samt udarbejde det tilhørende kortbilag (rids) og GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), der som oftest følger med som bilag til teksten.

Når forsyningsvirksomheden har godkendt den endelig tekst, anmelder og tinglyser Land&Skel det ønskede på den offentlige Tinglysningsportal. Skulle virksomheden allerede være i besiddelse af tekst, der skal tinglyses, kan vi også være behjælpelig i udfærdigelsen af relevante kortbilag og GML-fil, hvis det er påkrævet.

Slip for besværet – kontakt os nu og lad os stå for tinglysningen.

 

Kontakt os gerne og hør nærmere om mulighederne for sikring af rettigheder med en tinglysning.