Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Udstykning og arealoverførsel for erhvervsprojekter

Mulighederne for et byggeprojekt afhænger af hvad der skal bygges. Der kan være behov for udstykning, arealoverførsel eller noget helt tredje.

Udstykning kan være en nødvendighed i et byggeprojekt, men selve udstykningssagen er afhængig af hvordan der skal udstykkes. Sagen kan være afhængig af lokalplaner eller bestemmelser i tinglyste deklarationer. Udstykningen skal overholde love inden for planloven, byggeloven vejlovgivningen mm.. Landinspektører har eneret til at udføre udstykningsarbejde i Danmark. Ansøgninger om udstykning af en ejendom, kun kan gennemføres af en praktiserende landinspektør.

Land&Skel tilbyder at varetage alle former for udstykningssager. Vi udfører alt matrikulært arbejde i udstykningen. Land&Skel udarbejde alle nødvendige dokumenter og sikrer at lovgivningen bliver fulgt korrekt. Vi opmåler til fastlæggelse af eksisterende skel samt udfører registrering af den nye skelafmærkning.

Arealoverførsel kan være et andet behov i forbindelse med et nyt byggeprojekt. Ved en arealoverførsel overføres et areal fra en ejendom til en anden. Arealoverførsel kan udføres i forskelligt omfang – alt lige fra 10 m22 til flere 100 ha kan overføres mellem beboelsesejendom. Arealets købesum er gældende for processen. Med en handelspris under 45.000 kr. udarbejdes nødvendige overdragelsesdokumenter og der sikres, at de matrikulære forandringer registreres i tingbogen. Ved arealoverførsler, hvor handelsprisen er over 45.000 kr. skal der yderligere udarbejdes et skøde.

Land&Skel tilbyder ar udføre alle typer af arealoverførsler. Vi udfører processen ved at:

  • Indhenter tilladelse og undersøger lovgivning i relation til den bestemte arealoverførsel. Lovgivning der skal overholdes er; Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven.
  • Undersøgelse af tinglyste deklarationer og servitutter samt undersøgelse af relevante lokalplaner.
  • Udførelse af alt matrikulært arbejde i sagen. Herunder opmåling og undersøgelse af de eksisterende skelafmærkninger. Tilknytning af gamle skel til de nye.
  • Registrering af overførelsessagen ved Geodatastyrelsen. Her godkendes sagen og sendes videre til registrering hos Tinglysningsretten og ved kommunens Ejendomsbeskatning.

Land&Skel udfører alle former for arealoverførselssager. Vi koordinere med skødeskrivende advokater, ejendomsmæglere, banker og rådgivere så processen gennemføres i henhold til tinglyste pantehæftelser, skøder, servitutter og andre aftalte forhold, der skal særskilt deklareres.

Kontakt os og hør nærmere.