Afsætning af byggeri

Når der skal opføres ny bebyggelse, er der mange forhold at tage hensyn til. Uanset om der er tale om en tilbygning til en eksisterende bygning eller en helt ny bygning er det vigtigt at denne opføres på den rette placering og i overensstemmelse med gældende regler. I mange tilfælde stiller kommunen som betingelse i en byggetilladelse, at byggeriet afsættes af en landinspektør.

Land&Skel – Erik Støvring tilbyder afsætning af alle former for byggeri.

Omfanget af vores arbejde tilpasses kundens ønsker og behov. Disse kan blandt andet inkludere:

  • Fastlæggelse af skelforhold på ejendommen
  • Opmåling af eksisterende forhold og udarbejdelse af situationsplan til arkitekt/konstruktør som projekteringsgrundlag
  • Forundersøgelse af servitutter, lokalplaner og andre bindinger på ejendommen
  • Rådgivning i forhold til placering af byggeri under hensyntagen til gældende regler og eventuelle begrænsninger på ejendommen.
  • Foreløbig afsætning til etablering af sandpude
  • Endelig bygningsafsætning af sokkel eller modullinjer på galger
  • Kontrolmåling og udarbejdelse af Identitets- Byggelinje- og Servitutattest (IBS-attest)

 

 

Kontakt os og hør nærmere

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?