Jordfordeling

Jordfordeling er aktuel, når et større offentlig vejanlæg eller lignende etableres, og derved medfører en uhensigtsmæssig deling af de enkelte ejendomme. Her vil der blive foretaget en jordfordeling, så ejendommene ”samles” igen.

Jordfordeling kan også blive aktuel selv uden nye anlæg. Ved mange ejendomme er jordlodderne spredt ud over et større geografisk område med den konsekvens, at landmanden i det daglige har megen transport, som både koster tid og penge.

Hvis denne situation er gældende for flere ejendomme i et område, kan landmændene sammen tage initiativ til at lave en jordfordeling og derved opnå en mere hensigtsmæssig beliggenhed af den enkelte ejendoms jordlodder.

For at påbegynde en frivillig jordfordeling kræves en minimum deltagelse af 5 lodsejere.

Land&Skel kan tilbyde at være tovholder på projektet og stå for planlægningsfasen, forhandlinger med lodsejere, opmåling af de ændrede arealer og udførelse af den matrikulære sag. Det er dog også muligt at benyttet egen konsulent til planlægning m.v., hvor vi så vil sørge for afmærkning af nye skel og udarbejdelse af den matrikulære sag med registrering af de ændrede forhold, som er aftalt.

Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?