Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

    Nivellement og koter

    Landinspektørens arbejde indeholder en del teknisk arbejde. Dette kan både være i forbindelse med en matrikulær sag eller i anledningen af et projekteringsgrundlag for opførelsen af et nyt byggeri med afsætning.

    En del af det tekniske arbejde omfatter udarbejdelse af nivellementsplan eller niveauplaner baseret på bestemte koter. En sådan plan er resultatet af en opmåling af terrænets højder, koterne, eller konstruktion og viser dermed højdeforskellen på grunden. Målingen foretages med nivellementsinstrument, GPS og Totalstation. Behovet for en nivellementsplan, kan opstå i flere sammenhænge. F.eks. i forbindelse med en ansøgning til kommunen om byggetilladelse. Her kan kommunen fastlægge et eller flere niveauplaner for en grund, hvor byggeriets højder måles. I forbindelse med projektering af f.eks. en bolig, vejanlæg eller forsyningsledninger, er et fladenivellement af det givne areal, som giver et detaljeret billede af terrænet, en nødvendighed. Samtidig anvendes nivellementsplanen også ved volumenberegning af det omfang af jord der skal fordeles på en byggegrund. For at afsløre sætninger og ujævnheder anvendes nivellement af f.eks. bygninger eller andet anlæg. I forbindelse med nivellement udføres der oftest også opmåling af situationsplan og skelafsættelse.

    Land&Skel har stor erfaring med alle typer af nivellement. Vi benytter alle de nyeste instrumenter og teknikker således der sikres en høj kvalitet af metode til beregning. Med Land&Skel som din landmåler, foretager vi professionelle og sikre nivellementer med stor præcision. Land&Skel tilpasser målingen efter behovet og samarbejder med eksterne fagfolk, som arkitekter og bygherrer, for at opnå det bedste resultat. Vi tilbyder yderligere juridisk og teknisk rådgivning, hvis der er behov for at få klarlagt, hvilke retsmæssige bindinger ejendommen er undergivet.

    Kontakt os, og forklar os dine idéer, så udarbejder vi et produkt, der opfylder dine krav til en præcis opmåling.