Udregning af niveauplaner baseret på bestemte koter

Landinspektørens arbejde indeholder en del teknisk arbejde. Dette kan både være i forbindelse med en matrikulær sag, eller i anledningen af et projekteringsgrundlag for opførelsen af et nyt byggeri med afsætning.

En del af det tekniske arbejde omfatter udarbejdelse af nivellementsplan – også kaldet niveauplan baseret på bestemte koter.

Fastlæggelse af niveauplan

En niveauplan bliver fastlagt ved en opmåling af terrænets højder, koter, eller konstruktion og viser dermed højdeforskellen på en grund. Målingen foretages med et såkaldt nivellementsinstrument, en GPS og en totalstation, som er et præcisionsinstrument, der benyttes til at bestemme bestemte punkters placering. 

Behovet for at fastlægge bygningens niveauplan kan opstå i flere sammenhænge. For eksempel kan en beregning af niveauplanen være nødvendig i forbindelse med, at man udarbejder en ansøgning til kommunen omkring byggetilladelse. 

Her kan kommunen fastlægge et eller flere niveauplaner for en grund, hvor byggeriets højder måles.

Fastlagt niveauplan i forbindelse med projektering

I forbindelse med projektering af fx en bolig, et vejanlæg eller nogle forsyningsledninger, så er et fladenivellement af det givne areal, som giver et detaljeret billede af terrænet, en nødvendighed. 

Samtidig anvendes nivellementsplanen også ved volumenberegning af det omfang af jord der skal fordeles på en byggegrund. 

For at afsløre sætninger og ujævnheder anvendes nivellement af f.eks. bygninger eller andet anlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af niveauplan udføres der oftest også opmåling af situationsplan og afsættelse af skel.

Kontakt os

  Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

  Få hjælp til niveauplan fastlæggelse

  Land&Skel – Erik Støvring har stor erfaring med alle typer af nivellement – herunder bl.a. beregning af bygningshøjde fra niveauplan. Vi benytter alle de nyeste instrumenter og teknikker, således der sikres en høj kvalitet af metode til beregning. 

  Med Land&Skel – Erik Støvring som din landmåler, foretager vi professionelle og sikre nivellementsmålinger med stor præcision. Vi tilpasser målingen efter behov, og samarbejder med eksterne fagfolk, som arkitekter og bygherrer, for at opnå det bedste resultat. 

  Vi tilbyder yderligere juridisk og teknisk rådgivning, hvis der er behov for at få klarlagt, hvilke retsmæssige bindinger, som ejendommen er undergivet.

  Kontakt os på tlf. 71 99 70 80, og forklar os dine idéer. Så udarbejder vi et produkt, der opfylder dine krav til en præcis opmåling.