Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Tinglysning af skøde til ejendomme som hus, andelsbolig og ejerlejlighed

Med en tinglysning sikres rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. Det kan vedrøre alt i forbindelse med bl.a. sikring af nedgravede forsyningsledninger (f.eks. kloak), færdsels- og parkeringsmuligheder mm.. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Under tinglysning er der tale om deklarationer eller servitutter, som er de særlige tinglyste regler, som netop gælder for den bestemte grund. Servitutter kan enten være kategoriseret som privatretlige eller offentlige. Med deklarationer og servitutter kan der sættes begrænsninger for, hvilke ændringer eller hvad der må gøres ved ejendommen eller huset. Disse regler kan have indflydelse på f.eks. bebyggelsesprocenten eller afstanden til blandt andet skel eller fredninger på den pågældende grund. Deklarationer og servitutter er normalt registeret på ejendommens skøde. Oplysninger om disse regler kan hentes hos kommunen eller Tinglysningsretten.

Land&Skel har stor erfaring inden for området med tinglysning samt udarbejdelse af deklarationer og servitutter. Vi kan tilbyde at udfærdige den tekst, altså deklarationen eller den servitut, der skal tinglyses tillige med tilhørende kortbilag (rids) og GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), der ofte følger med som bilag til teksten. Når kunden har godkendt den endelig tekst, sørger vi for, at anmelde og tinglyse det hele på den offentlige Tinglysningsportal. Hvis kunden allerede er i besiddelse af tekst, der skal tinglyses, kan vi også være behjælpelige med at udfærdige relevante kortbilag og GML-fil, hvis det er påkrævet.

Kontakt os for nærmere information om mulighederne og fordele ved tinglysning samt priser.