Tinglysning af skøde til ejendomme som hus, andelsbolig og ejerlejlighed

Med en tinglysning sikres rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. Det kan vedrøre alt i forbindelse med bl.a. sikring af nedgravede forsyningsledninger (f.eks. kloak), færdsels- og parkeringsmuligheder m.m. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Som landinspektør kan vi hjælpe dig med udarbejdelse af deklarationerne og servitutterne til de områder du skal have tinglyst. Derudover hjælper vi dig også gerne med at anmelde og tinglyse det hele på den offentlige Tinglysningportal.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en offentlig registrering af de rettigheder, der knytter sig til fx en fast ejendom. Der kan fx være tale om ejendomsret (skøde), pantbreve og retsforfølgning (herunder udlæg, konkurs m.m.).

For eksempel kan tinglysning af en ejendom være en betingelse for, at rettigheden til denne ejendom er gyldig.

Ved en tinglysning af en bolig fremgår det bl.a. hvem der ejer den pågældende ejendom, samt om der evt. er gæld i ejendommen. Det kan evt. være et pantebrev, som fortæller at den pågældende ejendom er stillet som sikkerhed. Samtidig fremgår det også af tingbogen om der evt. er servitutter på grunden, som netop angiver om der er særlige begrænsninger ved brug af ejendommen.  

I Danmark har tinglysningen været digital siden 2009. Her blev i alt 82 tinglysningskontorer landet over slået sammen til én enkelt tinglysningsret i Hobro. Tinglysning foregår i dag på Tinglysningsrettens hjemmeside: www.tinglysning.dk.

Servitutter og deklarationer

Under tinglysning er der tale om deklarationer eller servitutter, som er de særlige tinglyste regler, som netop gælder for den pågældende grund eller ejendom. Servitutterne eller deklarationerne i tinglysningen beretter netop om der er særlige begrænsninger for brugen af ejendommen

Servitutter til en bolig kan fx være, at der er en bestemt måde dit hus skal se ud, eller at der skal gå en offentlig sti hen over din grund. Det kan også være, at der er deklareret, at der ikke må holdes kat i fx en ejerlejlighed. Med deklarationer og servitutter kan der netop sættes begrænsninger for, hvilke ændringer eller hvad der må gøres ved ejendommen eller huset. Reglerne kan bl.a. have indflydelse på bebyggelsesprocenten eller afstanden til skel eller fredninger.

Servitutterne på en ejendom skal normalt efterleves, og der er ikke mange måder – eller stort set ingen måder – at få omstødt en servitut på uanset hvor gammel eller mærkværdig den er. De er normalt registreret på ejendommens skøde og oplysningerne kan enten hentes hos kommunen eller Tinglysningsretten. 

Kontakt os


    Få hjælp til tinglysning af fast ejendom eller andet

    Land&Skel har stor erfaring inden for området med tinglysning samt med udarbejdelse af deklarationer og servitutter.

    Vi kan bl.a. tilbyde dig at udfærdige de deklarationer eller servitutter, der skal tinglyses tillige med de kortbilag samt GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), som ofte følger med som bilag.

    Når kunden har godkendt den endelige tekst (som udgør deklarationen), så sørger vi for at anmelde og tinglyse det hele på den offentlige Tinglysningsportal. Og hvis kunden allerede er i besiddelse af teksten, så hjælper vi også gerne med at udfærdige de relevante bilag.

    Kontakt os gerne for nærmere information omkring dine muligheder ved tinglysning.