Lodsejerforhandlinger og forsyningsprojekter

På forsyningsområdet arbejdes der med nedgravede rør, ledninger eller kabler, og nye projekter kan derfor, afhængigt af linjeføringen, komme til at berøre offentlige og private ejendomme.

Der er som regel ikke problemer med at indgå en aftale med den lokale kommune om vilkår for nedgravning af forsyningsledninger, hvorimod det nogle gange kan give udfordringer at opnå frivillige aftaler med private lodsejere om anbringelse af forsyningsledninger hen over deres ejendom.

I disse tilfælde kan vi være behjælpelige med udarbejdelse af aftaler på baggrund af gæsteprincippet eller på baggrund af udbetaling af erstatning.

Ligeledes kan vi hjælpe med at føre drøftelser med de enkelte lodsejere. Vi stræber efter at føre saglige og løsningsorienterede forhandlinger for at imødekomme de berørte lodsejere i videst mulige omfang med henblik på at nå en løsning.

Vi vil dog altid forhandle med respekt for gældende lovgivning og erstatningstakster, så alle parter bliver tilfredse, og resultatet kan forsvares i forhold til omverdenen.

I enkelte tilfælde er det dog ikke tilstrækkeligt, og så kan ekspropriation komme på tale som sidste udvej.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?