Få hjælp til fastlæggelse af skel

Få hjælp til at få fastlagt skel, hvad enten der er tale om registrering af nye skel, reetablering af tabtgået skel eller ejendomsberigtigelse af skel/hævd.

Fastlæggelse af skel for erhverv- og forsyningsprojekter

Før der skal bygges nyt, er det en god idé at sørge for, at skellene er fastlagt klart og utvetydigt, så man undgår misforståelser eller konflikter i forhold til lovgivning eller eventuelle naboejendomme.

Vi hjælper med at få fastlagt skelgrænserne, hvad enten der er tale om registrering af nye skel (udstykning eller arealoverførsel), retablering af tabtgåede skel eller ejendomsberigtigelse af skel (hævd). Skal der foretages en afsætning og registrering af nye skel, eller skal der registreres ændrede skel, sørger Land&Skel for at udarbejde de nødvendige dokumenter og registrering i matrikelregisteret ved Geodatastyrelsen. Herved er grundlaget for det videre projekt på plads.

Fastlæggelse af skel for private ejendomme

Mange kender ikke til den rette beliggenhed af skelgrænserne omkring deres ejendom, da det som regel ikke har nogen praktisk betydning i dagligdagen. Men ved ændringer på ejendommen, det kan være ved etablering af en hæk mod naboen eller opførelse af et nybyggeri, kan det være fatalt, hvis man ikke forinden har afklaret, hvor skelgrænserne går. I værste fald kan man risikere at måtte nedrive en nybygning, fordi det ikke overholder afstandene til skel. Og man bliver heller ikke populær hos naboen, hvis man har plantet en hæk inde på dennes ejendom.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

    Skel ved entreprenørprojekter

    Inden man som entreprenør går i gang med et projekt, er det vigtigt, at sikre at alle skelforhold er fastlagte. Hvorved man undgår eventuelle misforståelser og konflikter med omkringliggende ejendomme.

    Land&Skel kan tilbyde assistance til entreprenørprojekter, når det kommer til fastlæggelse af skel, herunder også retablering af tabtgåede skel eller ejendomsberigtigelse af skel ved hævd. Herved kan der videre blive tale om udstykning eller arealoverførsel. Skulle et projekt kræve, at der skal foretages en afsætning og registrering af nye skel, kan Land&Skel sørge for den nødvendige registrering i matrikelregisteret ved Geodatastyrelsen.