Sammenlægning af ejendomme

Der kan være flere argumenter for at lægge ejendomme sammen.  Ofte vil behovet for sammenlægning opstå i forbindelse med en byggeansøgning til kommunen. Nogle ejendomme kan godt have flere matrikelnumre, som er noteret sammen, men egentligt er to selvstændige ejendomme.

Skulle den den ønskede ansøgning om byggetilladelse stride mod lovgivningen om afstand til skel, kan kommunen kræve ejendommene sammenlagt til én ejendom, før ansøgningen godkendes. Det er umiddelbart kun, hvis man har planer om at sælge den ene ejendom, at en sammenlægning ikke anbefales, og dette kræver desuden, at den samlede ejendom i forvejen er stor nok til at blive delt op.

Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af sager om sammenlægning af matrikler og ejendomme. I modsætning til mange andre typer af sager, omfatter sammenlægning af erhvervsejendomme ikke arbejde ud af huset, og derfor har geografi ikke indflydelse på prisen ved sager om sammenlægning. Omkostningerne vil være de samme, uanset hvor i landet I befinder jer. Sammenlægningen vil blive registreret i form af ændringer på matrikelkortet.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?