VORES Ydelser

Afsætning

Afsætning

Afsætning af byggeri omfatter en række processer, når der skal bygges nyt.

Læs mere

Ejerlejligheder

Opdeling og udstykning

En ejendomsopdeling muliggør registrering af flere ejendomme på samme grundstykke.

Læs mere

Jordfordeling

Jordfordeling

Jordfordeling er aktuel, når et større offentlig vejanlæg eller lignende etableres.

Læs mere

Markkort

Markkort

Matrikulært arbejde er den overordnede betegnelse for arbejde vedrørende ejendomsskel.

Læs mere

Planlægning

Planlægning (offentlig)

Der er typisk tre faser i et projekt: Planlægning, eksekvering og afslutning/evaluering.

Læs mere

Sammenlægning

Sammenlægning

Der kan være flere gode grunde til at lægge ejendomme sammen

Læs mere

BBR-oplysninger

BBR-oplysninger

Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret) er et landsdækkende register.

Læs mere

Ekspropriation

Ekspropriation

I nogle tilfælde kan man være nødt til at anvende ekspropriation af en ejendom eller jord.

Læs mere

Køb og salg af landbrugsjord

Køb og salg af landbrugsjord

Landinspektøren hjælper dig med at indhente de nødvendige tilladelser

Læs mere

Matrikelkort

Matrikelkort

Matrikulært arbejde er den overordnede betegnelse for arbejde vedrørende ejendomsskel.

Læs mere

Private eller
offentlige veje

Private eller offentlige veje

I Danmark er vores veje inddelt i forskellige typer, herunder private og offentlige veje

Læs mere

Teknisk måling

Teknisk måling

Vi tilbyder opmåling med omhyggelighed og stor præcision

Læs mere

Byggemodning

Byggemodning

Når man køber en grund, hvor der ikke har været bygget før, skal grunden byggemodnes.

Læs mere

Fradragsarealer

Fradragsarealer

Mange landbrugsejendomme omfatter jord med restriktioner på anvendelsen.

Læs mere

Ledningsregistrering

Lednings-
registrering

Opmåling af eksisterende og nyanlagte forsyningsledninger

Læs mere

Nivellement

Nivellement

En niveauplan bliver fastlagt ved en opmåling af terrænets højder, koter, eller konstruktion.

Læs mere

Projekterings-
grundlag

Projekterings-
grundlag

Det er af største vigtighed, at man har det rigtige grundlag på plads, før der igangsættes et nyt projekt.

Læs mere

Tinglysning

Tinglysning

Med en tinglysning sikres rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom.

Læs mere

Ejendomshævd

Ejendomshævd

Hævd stammer fra oldnordisk og er et begreb, der betyder “noget man har”.

Læs mere

Handel med jord

Handel med jord

Vil du sælge et stykke jord af din ejendom til din nabo eller til anden side?

Læs mere

Lodsejer-
forhandlinger

Lodsejer-
forhandlinger

Lodsejerforhandlinger og forsyningsprojekter.

Læs mere

Skel

Skel

Få hjælp til at få fastlagt skel.

Læs mere

Udstykning og arealoverførsel

Udstykning og arealoverførsel

I forbindelse med byggeprojekter kan det være nødvendigt med en udstykning af jord eller en arealoverførsel.

Læs mere

Skelopgaver samt landmåling og kortlægning

Landinspektørfirmaet Land&Skel arbejder med alle typer ejendomsopgaver og skelopgaver samt landmåling og kortlægning.

Vi løser din opgave med præcision og omhyggelighed – og ud fra vores store ekspertise i gældende love og regler.

Det gør vi så godt, at store, landsdækkende entreprenørfirmaer trækker på os ved særligt vanskelige sager, hvor alt skal passe ned på den sidste millimeter. Læs mere om os og de arbejdsområder vi varetager i vores brochure – Kort og godt.

Land&Skel har kontor i Aalborg, Støvring og Hadsund, hvorfra vi servicerer både private, erhverv og det offentlige i Nordjylland og Midtjylland. Vi er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening og Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring.

Kontakt os

Send os en besked og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?