Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op


  Udstykning og arealoverførsel 

  En udstykning eller arealoverførsel kan være en nødvendighed i forbindelse med et byggeprojekt. Hos Land&Skel udfører vores landinspektører både arealoverførsel og udstykningsarbejde for private, erhverv og den offentlige sektor.

  Privat byggeprojekt med udstykning af jord

  Mulighederne er mange, når din byggedrøm skal realiseres. Alt afhængigt af hvad du skal have bygget, kan der være behov for udstykning eller arealoverførsel.

  Ved en udstykning er der forskellige parametre, der har indflydelse på, om der kan udstykkes og hvordan. Dette kan f.eks. være en fastlagt udstykningsplan eller særlige bestemmelser i tinglyste servitutter for ejendommen.

  Ved en ejendom, hvor der ikke er pålagt særlige bestemmelser, gælder dog almindelige byggelovsregler for en udstykningssag. Det en god idé at sikre, at alle love overholdes, før projektet igangsættes. Her anbefaler vi, at du involverer en landinspektør tidligt i processen.

  Som din professionelle landinspektør står Land&Skel klar til at udføre udstykningssagen fra start til slut. Vi sikrer, at alle love overholdes og sørger for, at alle nødvendige dokumenter udarbejdes samtidigt med, at vi udfører alt matrikulært arbejde.

  Arealoverførsels-processen afhænger af handelsprisen for det bestemte areal. Ved private arealoverførsler, hvor handelsprisen er under 50.000 kr. skal der udarbejdes nødvendige overdragelsesdokumenter og sikres, at de matrikulære forandringer bliver registreret i tingbogen. Med en handelspris over 50.000 kr. skal der yderligere udarbejdes et skøde.

  Erhverv: udstykning og arealoverførsel

  Ved erhvervsprojekter kan udstykning være en nødvendighed. Selve udstykningssagen er afhængig af, hvordan der skal udstykkes. Sagen kan for eksempel være afhængig af lokalplaner eller bestemmelser i tinglyste deklarationer. Udstykningen skal overholde love inden for planloven, byggeloven vejlovgivningen m.m. Landinspektører har eneret til at udføre udstykningsarbejde i Danmark. Det betyder, at ansøgninger om udstykning af en ejendom kun kan gennemføres af en praktiserende landinspektør.

  Arealoverførsel kan være et andet behov i forbindelse med et nyt byggeprojekt. Ved en arealoverførsel overføres et areal fra en ejendom til en anden. Arealoverførsel kan udføres i forskelligt omfang – alt lige fra 10 m2 til flere 100 ha kan overføres mellem beboelsesejendom.

  Ved arealoverførsler til erhverv er arealets købesum er gældende for processen. Er handelsprisen under 45.000 kr. udarbejdes nødvendige overdragelsesdokumenter og der sikres, at de matrikulære forandringer registreres i tingbogen. Ved arealoverførsler med en handelspris over 45.000 kr. skal der yderligere udarbejdes et skøde.

  Udstykning og arealoverførsel for det offentlige

  Du har mange muligheder, når du skal igangsætte dit byggeprojekt. Ligeledes er der mange ting, du skal tage hensyn til i processen. En arealoverførsel kan være et andet afgørende tiltag for et offentligt byggeprojekt. Ved en arealoverførsel overføres ét areal, fra én ejendom til en anden.

  Ved projekter i det offentlige kan arealoverførsel udføres i omfang lige fra 10m2 til flere 100 ha, der kan overføres mellem beboelsesejendomme. Arealets købesum afgør processen: med en handelspris under 45.000 kr. udarbejdes de nødvendige overdragelsesdokumenter og der sikres, at de matrikulære forandringer registreres i tingbogen. Ved arealoverførsler, hvor handelsprisen er over 45.000 kr. skal der yderligere udarbejdes et skøde.

  Ved offentlige overførsler skal der være helt styr på alt i forbindelse med tilladelser og lovgivningen. Hos os sørger vi for, at intet bliver glemt. Vi koordinerer alle de nødvendige papirer med relevante instanser.

  Land&Skel udfører alle former for arealoverførsler

  Hos Land&Skel udfører vi alle typer af arealoverførsler til både private, erhverv og det offentlige. Vi udfører processen ved at:

   • Indhente tilladelser og undersøge lovgivning i relation til den bestemte arealoverførsel. Lovgivning, der skal overholdes er; Naturbeskyttelsesloven, Landbrugsloven, Planloven, Vejlovgivningen, Byggeloven, Miljøloven og Jordforureningsloven.
   • Undersøge tinglyste deklarationer og servitutter samt undersøge relevante lokalplaner.
   • Udføre alt matrikulært arbejde i sagen. Herunder opmåling og undersøgelse af de eksisterende skelafmærkninger. Tilknytning af gamle skel til de nye.
   • Sørge for registrering af overførelsessagen ved Geodatastyrelsen. Her godkendes sagen og sendes videre til registrering hos Tinglysningsretten og ved kommunens Ejendomsbeskatning.

  Få godkendt dit byggeprojekt med arealoverførsel

  Et byggeprojekt kan være afhængig af plads, som man ikke har. Her kan arealoverførsel være løsningen. Når ét areal frastykkes fra én ejendom til en anden, betegnes det som en arealoverførsel. Helt konkret betyder det, at et jordareal af en anden mands jord overføres til dig. Uanset om dit projekt er inden for det private, erhverv eller det offentlige har vi overblikket.

  Land&Skel tilbyder at varetage processen med arealoverførslen. Vi indhenter tilladelsen til sagen og undersøger alle relevante aspekter i forhold til lovgivning. Processen omfatter samtidig en undersøgelse af tinglyste servitutter og gældende lokalplaner.

  Vi sørger yderligere for opmåling og undersøgelse af de eksisterende skelafmærkninger, hvorefter det nye areal tilknyttes de gamle skel. Her informeres nabolodsejeren om den nye skelafmærkning. Vi registrerer samtidig overførelsessagen ved Geodatastyrelsen, der godkender sagen og sender denne videre til registrering hos Tinglysningsretten og ved kommunernes Ejendomsbeskatning.

  Kontakt os

  Kontakt os og hør nærmere om de ydelser, vi tilbyder inden for arealoverførsel og udstykning af jord til private, erhverv og offentlige projekter.