Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

I forbindelse med et byggeprojekt kan der være behov for, at udstykke et bestemt stykke jord

Når en byggedrøm skal realiseres, er mulighederne mange. Alt afhænger af hvad der skal bygges, om der er behov for udstykning eller arealoverførsel.

I forbindelse med et byggeprojekt kan der være behov for, at udstykke et bestemt stykke jord. Ved en udstykning er der forskellige parameter, der har indflydelse på, om der kan udstykkes og hvordan. Dette kan f.eks. være en fastlagt udstykningsplan eller særlige bestemmelser i tinglyste servitutter for ejendommen. Ved en ejendomme, hvor der ikke et pålagt særlige bestemmelser, gælder dog almindelige byggelovs regler for en udstykningssag. Det en god idé, at sikrer at alle love overholdes før projektet igangsættes, her er involvering af en landinspektør tidligt i processen er at anbefale. Landinspektører har eneret til at udføre udstykningsarbejde i Danmark. Det betyder, at ansøgninger om udstykning af en ejendom, kun kan gennemføres af en praktiserende landinspektør. Som din professionelle landinspektør står Land&Skel klar til at udføre udstykningssagen fra start til slut. Vi sikrer, at alle love overholdes og sørger for, at alle nødvendige dokumenter udarbejdes samtidigt med, at vi udfører alt matrikulært arbejde.

Et byggeprojekt kan ligeledes være afhængigt af plads, som man ikke har. Her kan arealoverførsel være løsningen. Når ét areal frastykkes fra én ejendom til en anden, betegnes det som en arealoverførsel. Helt konkret betyder det, at et jordareal af en anden mands jord overføres til dig. Arealoverførselsprocessen afhænger af handelsprisen for det bestemte areal. Ved arealoverførsler, hvor handelsprisen er under 50.000 kr. skal der udarbejdes nødvendige overdragelsesdokumenter og sikrer, at de matrikulære forandringer bliver registreret i tingbogen. Med en handelsprisen over 50.000 kr. skal der yderligere udarbejdes et skøde.

Land&Skel tilbyder at varetage processen med arealoverførslen. Vi indhenter tilladelsen til sagen og undersøger relevante aspekter i forhold til lovgivning. Processen omfatter samtidig en undersøgelse af tinglyste servitutter og gældende lokalplaner. Vi sørger yderligere for opmåling og undersøgelse af de eksisterende skelafmærkninger, hvorefter det nye areal tilknyttes de gamle skel. Her informeres nabolodsejeren om den nye skelafmærkning. Vi registrerer samtidig overførelsessagen ved Geodatastyrelsen, der godkender sagen og sender denne videre til registrering hos Tinglysningsretten og ved kommunens Ejendomsbeskatning.

Kontakt os og fortæl os om dit byggeprojekt, så finder vi en løsning sammen.