Køb og salg af landbrugsjord

Vil du købe eller sælge jord til eller fra din landbrugsejendom, hvor der ikke er tale om en hel landbrugsejendom, er det nødvendigt at involvere en landinspektør.

Det kan samtidig gælde, at du står overfor, at det kun er dele af din samlede faste ejendom du vil overføre til en anden samlet fast ejendom – her er der tale om en arealoverførsel. Afhængigt af arealets størrelse er processen forskellig. Land&Skel vil ved arealoverførsler, hvor handelsprisen er under 45.000 kr. kunne udarbejde nødvendige overdragelsesdokumenter og sikrer, at de matrikulære forandringer bliver registreret i tingbogen. Ved arealoverførsler, hvor handelsprisen er over 45.000 kr skal der yderligere udarbejdes et skøde – dette tilbyder Land&Skel naturligvis også at varetage.

Land&Skel har stor erfaring med processen, når der skal flyttes jord mellem ejendomme. Det første vi kontrollerer er, at det kunden ønsker kan realiseres i.h.t. gældende lovgivning m.v.. Er det nødvendigt at ansøge NaturErhvervstyrelsen eller anden myndighed om tilladelse til det ønskede, vil det være det første, vi gør.

Når det er konstateret, at projektet kan gennemføres, foretager Land&Skel opmålinger og afmærkninger af de nye skel. Efterfølgende udarbejdes de til sagen hørende dokumenter og kortbilag m.v.. Dette uanset om det er salg af jord / køb af jord ved arealoverførsel af et areal til en eksisterende ejendom, eller om det er udstykning af en helt ny ejendom. Når alle dokumenter er udfærdiget, godkendes sagen hos kommunen, hvorefter vi sender den til registrering i Geodatastyrelsen.

Land&Skel kan, evt. sammen med en af vores samarbejdspartnere, være behjælpelig med udarbejdelse og tinglysning af skøde til brug ved tinglysning af det handlede jordstykke, såfremt der er behov for det. Ønsker du som kunde at benytte egen advokat, er du naturligvis velkommen til det. Så sørger vi for, at advokaten modtager de nødvendige informationer fra os for at kunne udarbejde skøde til handelen.

Kontakt os, og vi gennemgår detaljerne i dit projekt, hvorefter du får en løsningsmodel og et prisoverslag.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked