Køb og salg af landbrugsjord

Landinspektøren hjælper dig med at indhente de nødvendige tilladelser, samt undersøger de gældende lokalplaner for det gældende jordstykke. Ligeledes undersøger landinspektøren de gamle skelforhold, således jordstykket kan tilknyttes de nye skelforhold.

Som landinspektører med erfaring indenfor salg af jord fra ejendom kan vi rådgive dig gennem hele processen både når det gælder salg af jord til nabo eller opkøb af landbrugsjord fra din nabo eller en anden. Vi kender reglerne, samt hvad du skal være særlig opmærksom på gennem hele processen.  

Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme

Når der skal omlægges jorder mellem landbrugsejendomme kan der være tale om forskellige former for strukturer.

Det kan handle om opkøb af jord, udvidelse af bedriften i landejendommen eller ombytning af jord mellem én eller flere naboer. Ombytning kan være en måde at skabe en bedre infrastruktur for begge parter, fordi der bliver kortere vej fra landejendommen til landbrugsjorden.

Har du planer om at omlægge jorder skal du være opmærksom på om du kan erhverve jorden i henhold til landbrugsloven. Ved køb af landbrugsjord er der nemlig regler omkring bl.a. ejerforhold og afstande, som man skal være opmærksom på.

Arealoverførsel eller udstykning af landbrugsjord

Som landinspektør kan vi hjælpe dig med at afgøre om landbrugsjorden skal arealoverføres eller udstykkes.

Det er nemlig vigtigt at være opmærksom på en række ting, når en omlægning mellem landbrugsejendomme skal finde sted. Vi hjælper dig med at finde ud af om der evt. opstår skel indenfor strandbeskyttelseslinjen eller om der evt. er fredskov på de pågældende arealer.

Det kan nemlig have afgørende betydning, når man skal omlægge landbrugsjord mellem ejendomme om jorderne skal arealoverføres eller udstykkes som en bygningsløs landbrugsejendom eller noget helt andet.

Kontakt os

  Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

  Vi rådgiver dig med køb og salg landbrugsjord

  Nå du enten skal købe landbrugsjord eller sælge jord til en nabo eller en anden, så er det vigtigt med god rådgivning i processen.

  Som erfaren landinspektør kender vi reglerne for udstykning og arealoverførsel af landbrugsjord, og vi ved hvordan du gerne skal gribe sagen an i den pågældende situation.

  Vi rådgiver dig derfor gerne gennem hele processen både ved køb og salg af jord til en nabo. Det kan fx kan indebære spørgsmål omkring beliggenhed og størrelse på jorderne, som kan have betydning for, hvad du kan forvente i processen.

  Vi ved, hvordan og hvornår du skal have tilladelse fra myndighederne ved salg af jord fra en ejendom, og kan rådgive dig i, hvad du kan forvente at få lov til i processen.