Afsætning og BBR-oplysninger på privat- og erhvervsejendomme

Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret) er et landsdækkende register, der indeholder data om alle landets bygninger og boliger. Oplysningerne i registeret er offentligt tilgængelige, og som boligejer er man selv ansvarlig for, at ens ejendoms BBR-oplysninger er korrekte.

BBR – et samlet register over landets boligoplysninger

Bygnings- og Boligregistret indeholder data om bygninger og boliger i hele landet, herunder areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervægs- og tagdækningsmateriale m.v. BBR-oplysningerne kan blive særdeles relevante i forhold til køb eller salg af ejendomme, da der er risiko for uoverensstemmelse mellem det registrerede i BBR og de faktiske forhold. Det anslås, at 25 % af alle danske boliger er opmålt forkert, hvilket hvert år koster staten mange penge i blandt andet tabte ejendomsskatter og afgifter.

Derudover kan uoverensstemmelsen mellem de faktiske forhold og dét, der er registreret, give give uforudsete problemer i forbindelse med fremtidig lån eller tilbygning. Derfor er det vigtigt at ændre i BBR-registeret via et indberetningsskema, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

BBR-oplysninger og afsætning ved byggeprojekter

BBR data kan også blive særdeles relevante i forhold til afsætning i forbindelse med nybyggeri eller tilbygning, da oplysningerne spiller en rolle i byggesagsbehandlingen og i fastlæggelsen af ejendommens værdi. Land&Skel tilbyder assistance til opmåling, kontrol og opdatering af BBR-kort, og vi sikrer derved kunden mod overraskelser, hvad enten denne er køber, sælger, nybygger eller tilbygger.

Ved et nyt byggeri er en præcis afsætningen helt afgørende for projektets forløb. Helt konkret betyder afsætning, at tilbygningen eller anlægget placeres korrekt i forhold til veje, ejendommens skel, andre bygninger osv. Land&Skel varetager de praktiske dele af afsætningen, hvilket kan inkludere fysisk afsætning med sikringspæle, afsætning af fundament- og modullinjer eller lignende. Samtidig tilbyder vi at tage os af den administrative del, hvor der udføres kontrol af byggeriets lovlighed i forhold til lovgivning, lokalplan, servitutter og den udstedte byggetilladelse.

Kontakt os


    BBR-register for erhverv

    BBR-oplysningerne for erhverv kan blive relevante i forhold til eksempelvis køb eller salg af erhvervsejendomme, samt afsætning i forbindelse med nybyggeri eller tilbygning, da oplysningerne spiller en rolle i byggesagsbehandling og for fastlæggelsen af ejendommens værdi. Vores landinspektør kan foretage en opmåling med efterfølgende arealberegning, som skal stemme overens med BBR-oplysningerne.