Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op


  Afsætning og BBR-oplysninger på privat- og erhvervsejendomme

  Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret) er et landsdækkende register, der indeholder data om alle landets bygninger og boliger. Oplysningerne i registeret er offentligt tilgængelige og indeholder blandt andet beliggenhed, boligareal, anvendelse, installationer mv. Som boligejer er man selv ansvarlig for, at ens ejendoms BBR-oplysninger er korrekte.

  Landinspektørerne Steffen og Lars

  BBR – et samlet register over landets boligoplysninger

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder data om bygninger og boliger i hele landet, herunder areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervægs- og tagdækningsmateriale m.v. BBR-oplysningerne kan blive særdeles relevante i forhold til køb eller salg af ejendomme, da der er risiko for uoverensstemmelse mellem det registrerede i BBR og de faktiske forhold. Denne uoverensstemmelse kan give uforudsete problemer i forbindelse med fremtidig belåning eller tilbygning. Derfor er det vigtigt at ændre i BBR registeret, hvis oplysningerne ikke er korrekte.

  Med Land&Skel, som din landmåler, kan vi foretage en opmåling med efterfølgende arealberegning i forbindelse med eksempelvis køb eller salg af private ejendomme, og denne arealberegning skal stemme overens med BBR-oplysningerne. Det er dog ejerens eget ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte i forhold til den private ejendom – dette ændrer man med et BBR indberetningsskema. Det anslås, at 25 % af alle danske boliger er opmålt forkert, hvilket hvert år koster staten mange penge i blandt andet tabte ejendomsskatter og afgifter.

  BBR data kan ligeledes blive særdeles relevante i forhold til afsætning i forbindelse med nybyggeri eller tilbygning, da oplysningerne spiller en rolle i byggesagsbehandlingen og i fastlæggelsen af ejendommens værdi. Land&Skel tilbyder assistance til opmåling, kontrol og opdatering af BBR kort og sikrer derved kunden imod overraskelser, hvad enten kunden er køber, sælger, nybygger eller tilbygger.

  Ved et nyt byggeri er en præcis afsætningen helt afgørende for projektets forløb. Helt konkret betyder afsætning, at tilbygningen eller anlægget placeres korrekt i forhold til veje, ejendommens skel, andre bygninger osv. Land&Skel varetager de praktiske dele af afsætningen, hvilket kan inkludere fysisk afsætning med sikringspæle, afsætning af fundament- og modullinjer eller lignende. Samtidig tilbyder vi at tage os af den administrative del, hvor der udføres kontrol af byggeriets lovlighed i forhold til lovgivning, lokalplan, servitutter og den udstedte byggetilladelse.

  BBR register for erhverv

  BBR-oplysningerne for erhverv kan blive relevante i forhold til eksempelvis køb eller salg af erhvervsejendomme, samt afsætning i forbindelse med nybyggeri eller tilbygning, da oplysningerne spiller en rolle i byggesagsbehandling og for fastlæggelsen af ejendommens værdi.

  Landinspektøren kan foretage en opmåling med efterfølgende arealberegning i forbindelse med eksempelvis køb eller salg af erhvervsejendomme, og denne arealberegning skal stemme overens med BBR-oplysningerne.
  Land&Skel tilbyder assistance til opmåling, kontrol og registrering af BBR-oplysningerne og sikrer derved kunden imod overraskelser.