BBR-oplysninger

Bygnings- og Boligregistret (BBR-registeret) er et landsdækkende register, der indeholder data om alle landets bygninger og boliger. Oplysningerne i registeret er offentligt tilgængelige, og som boligejer er man selv ansvarlig for, at ens ejendoms BBR-oplysninger er korrekte.

BBR – et samlet register over landets boligoplysninger

Bygnings- og Boligregistret indeholder data om bygninger og boliger i hele landet, herunder areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervægs- og tagdækningsmateriale m.v. BBR-oplysningerne kan blive særdeles relevante i forhold til køb eller salg af ejendomme, da der er risiko for uoverensstemmelse mellem det registrerede i BBR og de faktiske forhold. Det anslås, at 25 % af alle danske boliger er opmålt forkert.

Uoverensstemmelsen mellem de faktiske forhold og dét, der er registreret, kan give give uforudsete problemer i forbindelse med fremtidig lån eller tilbygning. Derfor er det vigtigt at få rettet ejendommens BBR-oplysninger, hvis de ikke er korrekte

BBR-oplysninger  er basis for ejendomsvurderingen

Ejendommens BBR-oplysninger udgør sammen med andre offenlige ejendomsdata beregningsgrundlaget for ejendomsvurderingen – og dermed ejendomsskatten. 
Et forkert beregningsgrundlag vil betyde, at der ikke betales den rette ejendomsskat for ejendommen. 
 

BBR ved køb og salg af ejendomme

Ved køb og salg af ejendomme udarbejdes handelsdokumenterne som regel med udgangspunkt i ejendommens BBR-oplysninger. Ved at sikre sig, at BBR-oplysningerne er korrekte sikrer man, at både køber og sælger får et retvisende billede af den ejendom der handles. 


Landinspektørfirma Land&Skel – Erik Støvring tilbyder opmåling og ajourføring af BBR-arealer for alle typer af ejendomme. Kontakt os for en løsning på netop din opgave. 

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?