Planlægning af private og offentlige projekter

Der er typisk tre faser i et projekt: Planlægning, eksekvering og afslutning/evaluering. Hos Land&Skel kan vi hjælpe med den indledende planlægningsfase og sørge for, at projektet bliver skudt godt igang og alle de lovgivningsmæssige forhold er overholdt og taget stilling til. Vi har stor erfaring med planlægning af projekter i offentligt regi, såvel som privat.

Planlægning af private projekter

Som privatperson er det måske første gang, du står med et projekt, som du gerne vil have realiseret. Her kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der skal overholdes, og hvad der skal til af grundlag for at realisere dit projekt. Det er ting, der falder de professionelle aktører naturligt, men kan være en jungle for private. Vi er der for dig, så du ikke behøver at uddanne dig som landinspektør for at igangsætte dit byggeprojekt.

Land&Skel arbejder dagligt med den lovgivning, som man skal forholde sig til, uanset om det er et mindre byggeri, hvor man blandt andet skal forholde sig til bygningsreglementet og gamle servitutter, eller om det er et større projekt, hvor der foretages udstykning af flere nye grunde, og det er nødvendigt med tilvejebringelse af en ny lokalplan for virkeliggørelse af det påtænkte. Som landinspektører kan vi hos Land&Skel tilbyde den fornødne viden og erfaring til at hjælpe dig med at virkeliggøre dit projekt.

Vi hjælper dig i gang med dit byggeprojekt

Ønsker du for eksempel at lave en tilbygning til et eksisterende byggeri, kan landinspektøren indledningsvis hjælpe med gennemgang af skel for din ejendom. Skulle der være spørgsmål til skel, kan landinspektøren fastlægge disse. Det er også muligt hos Land&Skel at bestille en opmåling af området, så du kan skabe et overblik over din ejendom og skellenes geografiske placering.

Landinspektøren kan også foretage arealberegning for at se om byggeprocenten overholdes, og skulle der være behov for køb af jord fra en nabo for at overholde byggeprocenten, kan vi også være behjælpelige hermed.

Er der sager, hvor der kan være behov for ekstern bistand, har Land&Skel kontakt til en række samarbejdspartnere, der hver især har specielle kompetencer, som kan være nødvendige i projektet. Sammen med dem kan vi til enhver tid hjælpe vores kunder med at virkeliggøre deres projekter.

Kontakt os og lad os holde et uforpligtende møde om mulighederne, hvor vi også kan estimere omkostningerne, som altid er en væsentlig faktor ved beslutning om igangsætning af nye tiltag. Vi er her for at klarlægge mulighederne og virkeliggøre dine drømme.

Planlægning af offentlige projekter

Udarbejdelse af plangrundlag til virkeliggørelse af projektet

Når det offentlige beslutter sig for en særlig anvendelse af et område, skal der blandt andet udarbejdes relevant plangrundlag i form af en lokalplan til virkeliggørelse af projektet. Plangrundlaget beskriver områdets forhold, som de er i dag, herunder forhold til anden lovgivning, og sætter rammer og vilkår for fremtidig anvendelse af de berørte arealer
Land&Skel arbejder dagligt med dén lovgivning og mange af de aspekter, der er indholdet i en lokalplan. Det giver os derfor et godt afsæt til udarbejdelse af mange af de elementer, der skal være redegjort for i nye lokalplaner.

Det kan være, der skal bygges en ny offentlig bygning af en art, og der dertil skal udarbejdes tinglysning, deklaration, servitut eller andet – alt dette kan vi være behjælpelige med.

Vi er klar over, at offentlige projekter – og i særdeleshed budgetterne hertil, skal godkendes, inden de kan skydes i gang. Kontakt os og lad os holde et uforpligtende møde, hvor vi kan klarlægge opgavens omfang og estimere omkostningerne af projektet.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?