Planlægning af offentlige projekter

Der er typisk tre faser i et projekt: Planlægning, eksekvering og afslutning/evaluering. Hos Land&Skel kan vi hjælpe med den indledende planlægningsfase og sørge for, at projektet bliver skudt godt igang og alle de lovgivningsmæssige forhold er overholdt og taget stilling til. Vi har stor erfaring med planlægning af projekter i offentligt regi.

Udarbejdelse af plangrundlag til virkeliggørelse af projektet

Når det offentlige beslutter sig for en særlig anvendelse af et område, skal der blandt andet udarbejdes relevant plangrundlag i form af en lokalplan til virkeliggørelse af projektet. Plangrundlaget beskriver områdets forhold, som de er i dag, herunder forhold til anden lovgivning, og sætter rammer og vilkår for fremtidig anvendelse af de berørte arealer.

Land&Skel arbejder dagligt med dén lovgivning og mange af de aspekter, der er indeholdt i en lokalplan. Det giver os derfor et godt afsæt til udarbejdelse af mange af de elementer, der skal være redegjort for i nye lokalplaner. Der vil dog også være emner, som vi ikke har erfaring med, såsom blandt andet miljøscreening. Vi har derfor kontakt til en række samarbejdspartnere, som har denne erfaring og kan bistå hermed. Sammen kan vi udarbejde hele eller dele af nye lokalplaner.

Vi hjælper med de lovgivningsmæssige forhold hvad end det drejer sig om udstykning af nye grunde, udarbejdelse af ny lokalplan, gennemgang af matrikelkort, arealberegninger, der afgør om byggeprocenten overholdes eller fastlæggelse af skel. Det kan være, at der skal bygges en ny offentlig bygning af en art og der dertil skal udarbejdes tinglysning, deklaration, servitut eller andet – alt dette kan vi være behjælpelige med.

Vi er klar over, at offentlige projekter – og i særdeleshed budgetterne hertil, skal godkendes, inden de kan skydes i gang. Kontakt os og lad os holde et uforpligtende møde, hvor vi kan klarlægge opgavens omfang og estimere omkostningerne af projektet.

Kontakt os