Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Planlægning af offentlige projekter

Når det offentlige beslutter sig for en særlig anvendelse af et område, skal der blandt andet udarbejdes relevant plangrundlag i form af en lokalplan til virkeliggørelse af projektet. Plangrundlaget beskriver områdets forhold, som de er i dag, herunder forhold til anden lovgivning, og sætter rammer og vilkår for fremtidig anvendelse af de berørte arealer.

Land&Skel arbejder dagligt med den lovgivning og mange af de aspekter, der er indeholdt i en lokalplan. Det giver os derfor et godt afsæt til udarbejdelse af mange af de elementer, der skal være redegjort for i nye lokalplaner. Der er dog også emner, vi ikke har erfaring med, såsom bl.a. miljøscreening. Vi har kontakt til en række samarbejdspartnere, som har denne erfaring og kan bistå hermed. Sammen kan vi udarbejde hele eller dele af nye lokalplaner.

Planlægning af private projekter

Som privatperson er det måske første gang, du står med et projekt, du gerne vil have realiseret. Her kan det være svært at gennemskue, hvilke regler der skal overholdes, og hvad der skal til af grundlag for at realisere dit projekt. Det er ting der falder de professionelle aktører naturligt, men kan være en jungle for private. Vi er der for dig, så du ikke behøver at uddanne dig som landinspektør for at igang sætte dit byggeprojekt.

Land&Skel arbejder dagligt med den lovgivning, man skal forholde sig til, uanset om det er et mindre byggeri, hvor man bl.a. skal forholde sig til bygningsreglementet og gamle servitutter. Eller det er et større projekter, hvor der foretages udstykning af flere nye grunde, og det er nødvendigt med tilvejebringelse af en ny lokalplan for virkeliggørelse af det påtænkte. Som landinspektører kan vi i Land&Skel tilbyde den fornødne viden og erfaring til at hjælpe kunden med at virkeliggøre sit projekt.

Ønsker kunden f.eks. at lave en tilbygning til et eksisterende byggeri, kan landinspektøren indledningsvis hjælpe med gennemgang af matrikelkort for kundens ejendom. Skulle der være spørgsmål til skel, kan landinspektøren fastlægge disse. Det er også muligt hos Land&Skel at bestille matrikelkort over området, så kunden kan skabe et overblik over sin ejendom og skellenes geografiske placering.

Landinspektøren kan også foretage arealberegning for at se, om byggeprocenten overholdes, og skulle der være behov for køb af jord fra en nabo for at overholde byggeprocenten, kan vi også være behjælpelige hermed.

Er der sager, hvor der kan være behov for ekstern bistand, har Land&Skel kontakt til en række samarbejdspartnere, der hver især har specielle kompetencer, hvilke kan være nødvendige i projektet. Sammen med dem, kan vi til enhver tid hjælpe vores kunder med at virkeliggøre deres projekter.

Kontakt os og lad os afholde et uforpligtigende møde om mulighederne, hvor vi også kan estimere omkostningerne, som altid er en væsentlig faktor ved beslutning om igangsætning af nye tiltag. Vi er her for at klarlægge mulighederne og virkeliggøre dine drømme.