Planlægning af offentlige projekter

Når det offentlige beslutter sig for en særlig anvendelse af et område, skal der blandt andet udarbejdes relevant plangrundlag i form af en lokalplan til virkeliggørelse af projektet. Plangrundlaget beskriver områdets forhold, som de er i dag, herunder forhold til anden lovgivning, og sætter rammer og vilkår for fremtidig anvendelse af de berørte arealer.

Land&Skel arbejder dagligt med den lovgivning og mange af de aspekter, der er indeholdt i en lokalplan. Det giver os derfor et godt afsæt til udarbejdelse af mange af de elementer, der skal være redegjort for i nye lokalplaner. Der er dog også emner, vi ikke har erfaring med, såsom bl.a. miljøscreening. Vi har kontakt til en række samarbejdspartnere, som har denne erfaring og kan bistå hermed. Sammen kan vi udarbejde hele eller dele af nye lokalplaner.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked