Fradragsarealer

Mange landbrugsejendomme omfatter jord med restriktioner på anvendelsen, eksempelvis forbud mod brug af gødning eller dyrkning. Disse jorder kaldes fradragsarealer, og eksempler på disse er fredskovsarealer, strandbredder, moser, heder, klitter, offentlige veje m.v.

I forbindelse med krav og begrænsninger i lovgivningen for landbrugsejendomme vedrørende størrelsen af bedriften og mængden af tilhørende jord, har fradragsarealer en særlig stilling, hvorfor det er vigtigt at få opmålt og kortlagt dem præcist efter arealberegning.

Land&Skel – Erik Støvring har stor erfaring med opgørelse af fradragsarealer til dokumentation for jordomlægning eller erhvervelse af landbrugsejendomme m.v.

Kontakt os, så taler vi om, hvilket behov du har og finder en løsning og et prisoverslag.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?