Planlægning af byggemodning

I forbindelse med byggemodning (udstykning), omfattende ny bebyggelse, etablering af infrastruktur i form af veje, kloak- og vandledninger samt øvrige forsyningsledninger, er der behov for en række landinspektørrelaterede ydelser undervejs i processen. Her går processen fra idé til et nyt område er klar til, at nye grundejere kan påbegynde byggeriet af deres kommende bolig.

Land&Skel kan, ud over projekteringsgrundlag, bistå med de matrikulære forhold ved eventuel køb af jord for at få opfyldt rammerne i lokalplanen, udarbejdelse af udstykningsplan, afmærkning af nye veje og parceller til brug for entreprenør og med salg for øje samt ledningsregistrering. Arbejdet foregår typisk i koordineret samarbejde med kommune, rådgivende ingeniør og ejendomsmægler. Sideløbende med det fysiske anlægsarbejde i marken, sørger vi for at udfærdige det nødvendige papirarbejde i den matrikulære sag med udstykning og optagelse af privat fællesvej m.v. Når anlægsarbejdet er afsluttet, foretager vi afmærkning af de nye parceller og veje med skelrør, og sagen bliver registreret i Geodatastyrelsen.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked