Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op


  Planlægning af byggemodning

  Når man køber en grund, hvor der ikke har været bygget før, skal grunden byggemodnes. Dette gælder uanset om det er en privat grund eller om grunden skal bruges til erhverv eller indenfor det offentlige. Hos Land&Skel kan vores landinspektører hjælpe med blandt andet bestemmelse af de matrikulære forhold og projekteringsgrundlag i forbindelse med byggemodning af grunde. 

   

  Hvad er byggemodning? 

  Når en byggegrund skal gøres klar til at blive bygge på, skal den først byggemodnes. Det vil sige, at der skal være anlagt veje og så skal grunden være kloakeret og gjort klar til vand og el. En grund er også først byggemodnet, når den har sit eget matrikelnummer og på den måde er til at finde på kommunens matrikelkort.  Når en grund er blevet matrikuleret er der fastsat nogle rammer for hvad man må og ikke må på grunden. 

  Få hjælp til byggemodning inden byggeprojektet skydes i gang 

  I forbindelse med blandt andet byggemodning af grunde (og udstykning), omfattende ny bebyggelse, etablering af infrastruktur i form af veje, kloak- og vandledninger samt øvrige forsyningsledninger, er der behov for en række landinspektørrelaterede ydelser undervejs i processen. Her går processen fra idé til et nyt område er klar til, at nye grundejere kan påbegynde byggeriet af deres kommende bolig.

  Land&Skel kan, ud over projekteringsgrundlag, bistå med de matrikulære forhold ved eventuel køb af jord for at få opfyldt rammerne i lokalplanen, udarbejdelse af udstykningsplan, afmærkning af nye veje og parceller til brug for entreprenør og med salg for øje samt ledningsregistrering.

  Arbejdet foregår typisk i koordineret samarbejde med kommune, rådgivende ingeniør og ejendomsmægler. Sideløbende med det fysiske anlægsarbejde i marken, sørger vi for at udfærdige det nødvendige papirarbejde i den matrikulære sag med udstykning og optagelse af privat fællesvej m.v.

  Når anlægsarbejdet er afsluttet, foretager vi afmærkning af de nye parceller og veje med skelrør, og sagen bliver registreret i Geodatastyrelsen.