Private eller offentlige veje

I Danmark er vores veje inddelt i forskellige typer, herunder private og offentlige veje, ligesom der er forskel på, om en vej betegnes som en privat vej eller en privat fællesvej:

En privat vej ligger på grundejerens ejendom og er lukket for offentlig trafik. Vejen hører ikke er under kommunens myndighed, hvorfor alt vedligeholdelse af vejen er grundejerens ansvar.

En privat fællesvej er en vej, der anvendes af flere grundejere, og som er åben for offentlig trafik. Vejen betegnes dog ikke som en offentlig vej, hvorfor det er grundejernes ansvar at vedligeholde vejen, så den ikke udgør en sikkerhedsrisiko for trafikanter. For privat fællesveje gælder det dog, at kommunen er vejmyndighed, og at vejene administreres i forhold til Lov om Private Fællesveje. Der kan søge om tilladelse til, for egen regning, at ændre på vejens indretning og udstyr.

Offentlige veje er ejet af kommunen eller staten. Det er deres ansvar, at vejen bliver vedligeholdt. Beboere på vejen, kan for egen regning, søge kommunen om ændringer på vejen.

Udskillelse af offentlig vej

Når en vej er udskilt, betyder det, at vejen ikke optræder som en del af en ejendom, men er vist på matrikelkortet. Rundt omkring i Danmark findes der stadig mange veje, der endnu ikke er udskilt i matriklen, og hos Land&Skel kan vi rådgive om forholdende i forbindelse med en eventuel vejudskillelse.

Hvis en offentlig ej ikke er udskilt i matriklen, vil vejbestryrelsens ejendomsret imidlertid ikke fremgå af de matrikulære forhold. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for vejbestyrelsen, at kontakte Land&Skel for rådgivning. Dette skyldes, at der i matrikulære sager ofte er behov for en sikring af vejrettigheder, som vi har den rette ekspertise til at rådgive omkring.

Regelsættet er komplekst, og der opstår derfor tit uenigheder og spørgsmål omkring hvem, der har ret til hvad. I nogle tilfælde vil en sag møde en afgørelse ved en domstol, men vi kan være behjælpelige med en afklaring af regelsættet, inden processen kommer så langt, at det er nødvendigt at føre sagen i retten.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?