Opdeling af privat og erhvervsejendomme i lejligheder

En ejendomsopdeling muliggør registrering af flere ejendomme på samme grundstykke. Opdeling af en ejendom i ejerlejligheder giver blandt andet mulighed for at sælge og belåne de enkelte ejerlejligheder hver for sig – dette kan for eksempel være opdeling af hus til lejligheder. Opdelingsarbejdet indebærer en fysisk opmåling af lejlighedens størrelse og placering, udarbejdelse af ejerlejlighedskort, samt udarbejdelse af selve anmeldelsesdokumentet. Opdelingen registreres derefter i den digitale tingbog.

Land&Skel tilbyder opmåling af ejendomme og opdeling i lejligheder, herunder videreopdeling (udstykning) af lejligheder i en eksisterende ejerlejlighedsejendom og ændring af ejerlejligheder (areal), samt udarbejdelse- og tinglysning af vedtægter for ejerforeninger.

Vi tilbyder ligeledes opmåling af lejelejlighed og arealberegning heraf med henblik på at afstemme størrelsen på lejligheden med den løbende indtægt. Vi udarbejder også kortmateriale på baggrund af de opmålte arealer. Vi kan altså tilbyde at udføre alt det praktiske og dokumenterende arbejde i forbindelse med opdeling af privat ejendom.

Hvad betyder udstykning af grund og ejendomme?

Når man udstykker en grund eller en ejendom, betyder det, at man deler den op i flere mindre grunde, eje- eller lejemål. Dette kan for eksempel være hvis man ønsker at sælge noget af sin grund fra eller hvis man ønsker udstykning i ejerlejligheder for at gøre ejendommen mere værd.

Når ejendommen skal udstykkes laves der arealberegning af boligen, og det vurderes hvilken opdeling, der vil generere størst mulig økonomisk vinding i forbindelse med videresalg eller udleje.

Kontakt os

  Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

  Lov om udstykning

  Når en ejendom eller grund skal udstykkes, er det Udstykningsloven, der sætter rammerne for hvad der er muligt og hvad man må og ikke må.

  Når du vil ændre på din ejendoms størrelse – hvad end du opdeler og sælger fra eller lægger til, så skal du have hjælp af en beskikket landinspektør. Landinspektører er de eneste, der må ændre på en matrikels størrelse.

  Lad os hjælpe jer med udstykning af jeres ejendom

  Hos Land&Skel har vi mange års erfaring indenfor opdeling og udstykning af ejendomme til både erhverv og private. Vi arbejder med præcision og gør os altid umage.

  Vi er beskikket landinspektører og arbejder ud fra senest gældende lovgivning indenfor området, hvilket betyder, at du altid er sikret at din opgave bliver løst korrekt.