Ledningsregistrering

Opmåling af eksisterende og nyanlagte forsyningsledninger

Ligesom det er af største vigtighed at have det rette projekteringsgrundlag, er det også afgørende at have et godt billede af sit forsyningsnet. Populært sagt er værdien i dagligdagen større, jo bedre registreringer der er over ens ledningsnet. Vi ser dog stadig, at enkelte aktører slet ikke foretager registreringer af deres ledninger, hvilket er risikabelt og dyrt på den lange bane.

Land&Skel – Erik Støvring har ekspertisen til at opmåle og levere data med registreringerne i flere formater, herunder DAN-DAS, samt mere eller mindre detaljeret alt efter den enkelte kundes ønske. Dette gælder både registrering af gamle ledninger, der hidtil har været registreret med for dårlig kvalitet, samt registrering af nyanlagte ledninger, der skal registreres som supplering til det samlede net.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?