Ledningsregistrering

Opmåling af eksisterende og nyanlagte forsyningsledninger

Ligesom det er af største vigtighed, at have det rette projekteringsgrundlag, er det også afgørende at have et godt billede af sit forsyningsnet. Populært sagt er værdien i dagligdagen større, jo bedre registreringer der er over ens ledningsnet. Vi ser dog stadig, at enkelte aktører slet ikke foretager registreringer af deres ledninger, hvilket vi anser for meget risikabelt og dyrt på den lange bane.

Land&Skel har ekspertisen til at opmåle og levere data med registreringerne i flere formater, herunder DAN-DAS, samt mere eller mindre detaljeret alt efter den enkelte kundes ønske. Dette uanset om det er registrering af gamle ledninger, der hidtil har været registreret med for dårlig kvalitet eller registrering af nyeanlagte ledninger, der skal registreres som supplering til det samlede net.

Kontakt os på 71 99 70 80  eller udfyld formularen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit tlf. nr. (skal udfyldes)

Adressen det vedrører (skal udfyldes)

Din besked