Køb og salg af jord for private

Vil du sælge et stykke jord af din ejendom til din nabo eller til anden side, er det nødvendigt at involvere en landinspektør i processen.

Land&Skel – Erik Støvring har stor erfaring med sager angående salg af jord til anden side eller køb af jord. Det første vi kontrollerer er, at kundens projekt kan realiseres i.h.t. gældende lovgivning m.v. Når det er konstateret, at projektet kan gennemføres, foretager vi de nødvendige opmålinger og afmærkninger af nye skel, hvorefter vi udfærdiger de til sagen hørende dokumenter og kortbilag m.v. Dette uanset om det er salg ved arealoverførsel af et areal til en eksisterende ejendom eller udstykning af en helt ny ejendom. Når alle dokumenter er udfærdiget, får vi sagen godkendt hos kommunen, hvorefter den sendes til registrering i Geodatastyrelsen og følgelig ændres matrikelkortet.

Land&Skel – Erik Støvring udarbejder og tinglyser skøder til de enkelte handler, såfremt der er behov for det. I tilfælde hvor handelsprisen / værdien af det handlede jord ikke overstiger 50.000,- kr., kan skøde udelades og erstattes af en erklæring, som er væsentlig billigere og uden afgift til Tinglysningsretten. I tilfælde hvor handelsprisen / værdien af det handlede jord overstiger 50.000,- kr., er der behov for advokatbistand, og vi sørger for, at advokaten modtager de nødvendige informationer fra os for at kunne udarbejde skøde til handelen.

Kontakt os, og vi gennemgår detaljerne i dit projekt, hvorefter du får en løsningsmodel og et prisoverslag.

Kontakt os

    Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?