Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

  Ekspropriation ved offentlige- og forsyningsprojekter

  På forsyningsområdet arbejdes der med nedgravede rør, ledninger eller kabler, og nye projekter kan derfor, Når der skal opstartes nye projekter, kan det være afgørende om linjeføringen kommer til at berøre offentlige eller private ejendomme.

  Der er som regel ikke problemer med at indgå aftale med den pågældende kommune om vilkår for nedgravning af forsyningsledninger, hvorimod det nogle gange kan vise sig umuligt at opnå frivillige aftaler med private lodsejere om anbringelse af forsyningsledninger hen over deres ejendom.

  I sådanne tilfælde er det nødvendigt at foretage ekspropriation for at realisere det givne projekt.

  Land&Skel kan være behjælpelig med at gennemføre ekspropriationsprocessen i det omfang, det ønskes.

  Dette uanset om det er hele ekspropriationsprocessen fra kontakt til lodsejerne i forbindelse med myndighedsbehandling, over vedtagelse af ekspropriation i byrådet, til afholdelse af åstedsforretning og udfærdigelse af endelige erstatningsopgørelser og deltagelse i evt. taksation.

  Eller vi kan deltage i delelementer af forløbet, som typisk vil være udarbejdelse af lodsejeraftaler, arealfortegnelser, ekspropriationsplaner m.v.

  Ekspropriation og offentlige projekter

  Offentlige projekter kan let komme til at berøre grunde, som ejes af andre end det offentlige. Er det ikke muligt at nå en frivillig aftale med berørte lodsejere, kan ekspropriation komme på tale, og det er i sådanne tilfælde vigtigt at kende proces og lovgivning på området.

  Hos Land&Skel kan vi bidrage til processen, efter hvad den enkelte myndigheds behov er.

  Vi kan forestå hele processen, hvor myndigheden kun er med ved åstedsforretningen og den kommunale myndighedsbehandling, eller vi kan deltage i delelementer af forløbet, som typisk vil være udarbejdelse af arealfortegnelser og ekspropriationsplaner samt afmærkning til brug ved åstedsforretningen i marken.

  Som afslutning på ekspropriationen kan Land&Skel ligeledes tilbyde at registrere ændringerne af matrikelkortet i matrikelregisteret hos Geodatastyrelsen.