Ekspropriation

I nogle tilfælde kan man være nødt til at anvende ekspropriation af en ejendom eller jord, hvilket i det store hele betyder tvungen afgivelse af ejendomsretten til sin ejendom eller til dele af den. Det er det ejerskifte, der sker, når en offentlig myndighed overtager privat ejendom.

Det kan også hænde, at man bliver nødt til at lave en ekspropriering af jord. Hvis man fra offentlig side skal opføre et byggeri, som har almen interesse for landets borgere, så gælder reglen for ekspropriation. I det tilfælde har det offentlige nemlig ret til at ekspropriere den jord, som de skal bruge til at opføre byggeriet.

Ekspropriation ved offentlige projekter

Offentlige projekter kan let komme til at berøre grunde, som ejes af andre end det offentlige. Er det ikke muligt at nå en frivillig aftale med berørte lodsejere, kan ekspropriation til offentligt formål komme på tale, og det er i sådanne tilfælde vigtigt at kende processen og lovgivningen på området.

Hos Land&Skel – Erik Støvring kan vi bidrage til processen, efter hvad den enkelte myndigheds behov er. Vi kan forestå hele processen, hvor myndigheden kun er med ved åstedsforretningen og den kommunale myndighedsbehandling, eller vi kan deltage i delelementer af forløbet, som typisk vil være udarbejdelse af arealfortegnelser og ekspropriationsplaner samt afmærkning til brug ved åstedsforretningen i marken.

Som afslutning på ekspropriationen kan vi ligeledes tilbyde at registrere ændringerne af de matrikluære forhold hos Geodatastyrelsen.

Ekspropriation på forsyningsområdet

På forsyningsområdet arbejdes der med nedgravede rør, ledninger eller kabler – ofte ved nye projekter. Når der skal opstartes nye projekter, kan det nemlig være afgørende, om linjeføringen kommer til at berøre offentlige eller private ejendomme.

Der er som regel ikke problemer med at indgå aftale med den pågældende kommune om vilkår for nedgravning af forsyningsledninger, hvorimod det nogle gange kan vise sig umuligt at opnå frivillige aftaler med private lodsejere om anbringelse af forsyningsledninger hen over deres ejendom.

I sådanne tilfælde er det nødvendigt at foretage ekspropriation for at realisere det givne projekt.

Kontakt os

  Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

  Vi kan hjælpe med processen

  Land&Skel – Erik Støvring kan være behjælpelig med at gennemføre ekspropriationsprocessen i det omfang, det ønskes.

  Dette uanset om det er hele ekspropriationsprocessen fra kontakt til lodsejerne i forbindelse med myndighedsbehandling, over vedtagelse af ekspropriation i byrådet, til afholdelse af åstedsforretning og udfærdigelse af endelige erstatningsopgørelser og deltagelse i eventuel taksation.

  Vi kan også deltage i delelementer af forløbet, som typisk vil være udarbejdelse af lodsejeraftaler, arealfortegnelser, ekspropriationsplaner m.v.

  Kontakt os på tlf. 71 99 70 80, hvis du har behov for hjælp til ekspropriation.