Matrikulært arbejde – matrikelkort

Matrikulært arbejde er den overordnede betegnelse for arbejde vedrørende ejendomsskel hvad enten det drejer sig om fastlæggelse af bestående skel eller registrering af nye samt optagelse af privat fællesvej, som følge af eksempelvis udstykning af en ny ejendom eller køb og salg af jord.

Land&Skel – Erik Støvring har stor erfaring med matrikulært arbejde såsom arealoverførsler, udstykninger, sammenlægninger, skelforretninger m.v. 

Vi opmåler og udarbejder de nødvendige dokumenter til de forskellige sager lige fra simple retableringer af skel og sammenlægningssager med få dokumenter, til en større byggemodningssag med mange aktører, som kan være forbundet med mange tilladelser. Slutteligt registrerer Land&Skel – Erik Støvring ændringerne af matrikelkortet i matrikelregisteret hos Geodatastyrelsen.

Vi tilbyder at du hos os, kan bestille kort over området. Dette er med til at skabe et godt udgangspunkt for projektet og skaber et overblik for kunden. Kontakt os og vi finder sammen den bedste løsning for dit projekt.

 

Kontakt os

  Hvilken adresse drejer henvendelsen sig om?

  Hvad er matrikelkort?

  Alle danske ejendomme er matrikuleret og hele landet – på nær enkelte offentlige ejendomme – er delt op i ejerlav. Det betyder, at alle ejendomme kan identificeres med et matrikelnummer, ejerlav og hvilken kommune de tilhører. 

  Et matrikelkort er et kort, der viser alle  registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. Man skal dog være opmærksom på at et matrikelkort er vejledende og ejendommenes registrerede skelgrænser langt fra altid matcher landskabets synlige grænser. Formålet med at have et landsdækkende matrikelkort, er at alle matrikulære arealer på den måde altid kan identificeres. 

  Det digitale matrikelkort

  Matrikelkortet blev digitaliseret i 1990’erne. Inden da bestod matrikelkortet af omkring 16.000 matrikelkort på papir- det der i dag hedder de historiske matrikelkort. Det digitale matrikelkort er i modsætningen hertil et sammenhængende kort, der er bygget op omkring vejmålinger, udstykningssager og matrikulære sager. Man skal betragte det digitale matrikelkort som vejledende, da der er en usikkerhed på mellem 0,1-4,0 m afhængigt af område. Kortet har til formål at være en grafisk version af Matrikelregisteret, så alle matrikulære arealer kan identificeres.

  De historiske matrikelkort

  De analoge historiske matrikelkort består som sagt af omkring 16.000 fysiske matrikelkort, der viser landets ejendoms- og skel udvikling fra 1844 og frem til nu. De historiske matrikelkort ligger i dag tilgængelige på nettet.