Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Matrikulært arbejde – matrikelkort

Matrikulært arbejde er den overordnede betegnelse for arbejde vedrørende ejendomsskel hvad enten det drejer sig om fastlæggelse af bestående skel eller registrering af nye samt optagelse af privat fællesvej, som følge af eksempelvis udstykning af en ny ejendom eller køb og salg af jord.

Land&Skel har stor erfaring med matrikulært arbejde såsom arealoverførsler, udstykninger, sammenlægninger, skelforretninger m.v.

Vi opmåler og udarbejder de nødvendige dokumenter til de forskellige sager lige fra simple retableringer af skel og sammenlægningssager med få dokumenter, til en større byggemodningssag med mange aktører, som kan være forbundet med mange tilladelser.

Slutteligt registrerer Land&Skel ændringerne af matrikelkortet i matrikelregisteret hos Geodatastyrelsen.

Vi tilbyder at du hos os, kan bestille kort over området. Dette er med til at skabe et godt udgangspunkt for projektet og skaber et overblik for kunden. Kontakt os og vi finder sammen den bedste løsning for dit projekt.