Bliv ringet op

Har du brug for hjælp, ringer vi dig gerne op

Tinglysning af deklarationer og servitutter for erhverv

Med en tinglysning af deklarationer og servitutter sikres rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. Ved erhvervsejendomme kan der bl.a. være tale om tinglysning af ejendom, færdsels- og parkeringsmuligheder og sikring af nedgravede forsyningsledninger mod ødelæggelse.

Deklarationer og servitutter dækker over bestemte og særlige regler der er gældende for den enkelte erhvervsejendom. Reglerne sætter en begrænsning for, hvilke ændringer der må foretages på ejendommen, dette er f.eks. bebyggelsens afstand til skel, veje, træer eller fredede områder.

Skødet for ejendommen indeholder som regel disse deklarationer eller servitutter, hvor disse oplysninger kan findes hos kommunen eller Tinglysningsretten. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Land&Skel har stor erfaring med tinglysningssager. Vi tilbyder at udfærdige deklarationsteksten eller servitutten, der skal tinglyses, tillige med tilhørende rids og GML-fil, der jævnligt følger med som bilag til teksten. Ofte er ridset udfærdiget med et matrikelkort som baggrundskort for at kunne stedfæste det, der ønskes tinglyst.

Når kunden har godkendt den endelig tekst, sørger vi for at anmelde og tinglyse det hele på den offentlige Tinglysningsportal. Vi kan yderligere være behjælpelige med udarbejde det relevante rids og den tilhørende GML-fil, hvis en deklarationstekst allerede er udarbejdet.

Tinglysning for Landbrug og landmænd

Med en tinglysning registreres rettigheder og forpligtelser af hele eller dele af en bestemt ejendom. I forbindelse med landbrugsejendomme kan der være brug for at tinglyse f.eks. færdselsrettigheder, udlån af jord til blandt andet naboens jordvarmeanlæg og deklaration af vindmøllers vingefang.

En tinglysning indeholder byrder eller regler for ejendommen i form af servitutter eller deklarationer. Med disse begrænses ejerens ret til at råde over en ejendom. Tinglysningen kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Det er kun ejeren af ejendommen og en særlig myndighed der kan tinglyse servitutter og deklarationer for en ejendom. Det tinglyst kan være en aftale indgået med en eller flere grundejere eller en aftale der drejer sig om særlige forhold, hvilke kommunen har pålagt ejendommen f.eks. i forbindelse med en lokalplan.

Servitutter og deklarationer kan på samme måde være bestemmelser for, hvor et byggeri må placeres eller hvilken type materiale der skal anvendes.

Land&Skel kan tilbyde at varetage alle typer tinglysningssager. Vi tilbyder at forfatte teksten, deklarationen eller den servitut, der skal tinglyses og eventuelt tilhørende kortbilag (rids) og GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), der ofte følger med som bilag til deklarationen.

Når teksten er godkendt af kunden, står Land&Skel for at anmelde og tinglyse de involverede dokumenter på den offentlige Tinglysningsportal. Skulle kunden allerede have udfærdiget en tekst, der skal tinglyses, kan vi også være behjælpelig med udfærdigelsen af relevante kortbilag og GML-fil, i tilfælde af at det er påkrævet.

Kontakt os og fortæl os dit behov, så finder vi en løsning.