Tinglysning af deklarationer og servitutter for erhverv

Med en tinglysning af deklarationer og servitutter sikres rettigheder og forpligtelser over hele eller dele af en ejendom. Ved erhvervsejendomme kan der bl.a. være tale om tinglysning af ejendommen, færdsels- og parkeringsmuligheder samt sikring af nedgravede forsyningsledninger mod ødelæggelse.

Deklarationer og servitutter dækker over bestemte og særlige regler, der er gældende for den enkelte erhvervsejendom. Disse regler er der for at sætte en begrænsning for, hvilke ændringer der må foretages på ejendommen. Dette kan fx være bebyggelsens afstand til skel, veje, træer eller fredede områder.

Skødet for ejendommen indeholder som regel disse deklarationer eller servitutter, og disse oplysninger kan findes hos kommunen eller Tinglysningsretten. En tinglysning kan sikres i al evighed fremover eller i en tidsbegrænset periode.

Se også: Tinglysning af offentlige ejendomme

Tinglysning for landbrug og landmænd

Med en tinglysning registreres rettigheder og forpligtelser af hele eller dele af en bestemt ejendom. Samtidig indeholder den regler for den pågældende ejendom i form af servitutter eller deklarationer, der begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom.

I forbindelse med landbrugsejendomme kan der være brug for at tinglyse f.eks. færdselsrettigheder, udlån af jord til blandt andet naboens jordvarmeanlæg og deklaration af vindmøllers vingefang. Det kan også være, at du skal have tinglyst et skøde i forbindelse med arealoverførsel på din landbrugsejendom.  

Det er kun ejeren af ejendommen og en særlig myndighed, som har ret til at tinglyse servitutter og deklarationer for en ejendom. Det tinglyste kan være en aftale indgået med én eller flere grundejere, eller en aftale, der drejer sig om særlige forhold, som kommunen har pålagt ejendommen fx i forbindelse med en lokalplan.

Servitutter og deklarationer kan på samme måde være bestemmelser for, hvor et byggeri må placeres eller hvilken type materiale, der skal anvendes.

Se også: Tinglysning ved private ejendomme

Kontakt os


    Få hjælp til din tinglysningssag

    Land&Skel har stor erfaring med tinglysningssager, herunder servitut reglerne. Vi kan bl.a. tilbyde dig hjælp med at udarbejde deklarationsteksten til den servitut, der skal tinglyses, samt udfærdige den tilhørende rids og GML-fil (digital stedfæstelse af deklarationsarealet), som typisk følger med som bilag. Ofte er ridset udfærdiget med et matrikelkort som baggrundskort for at kunne stedfæste det, der ønskes tinglyst.

    Når kunden har godkendt den endelige tekst sørger vi for at anmelde og tinglyse det hele på den offentlige Tinglysningsportal. Vi kan yderligere være behjælpelige med at udarbejde bilag til servitutten, såfremt deklarationsteksten allerede er skrevet.

    Kontakt os og fortæl om dit behov, så finder vi en løsning på din tinglysningssag.